Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Bruk av sentralstimulerende midler i Norge

  • Utgitt: 2009
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS
  • Forfattere: Skretting A, Vedøy TF.

Oversikten gir et bilde av hva ulike kunnskapskilder forteller om bruk av sentralstimulerende midler, dvs. amfetamin, kokain og ecstasy i Norge.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Oversikten gir et bilde av hva ulike kunnskapskilder forteller om bruk av sentralstimulerende midler, dvs. amfetamin, kokain og ecstasy i Norge. Oversikten bygger på fire sett av spørreundersøkelser fra SIRUS om bruk av rusmidler i ulike grupper av befolkningen: Ungdom mellom 15 og 20 år, unge voksne i alderen 21 til 30 år, studenter ved Universitetet i Oslo og den voksne befolkningen. I tillegg presenterer den resultater fra undersøkelser blant sprøytemisbrukere, rusmiddelmisbrukere i behandling og andre kilder som belyser temaet.

Unge voksne
Det har vært en tredobling i andelen unge voksne på landsbasis som har brukt kokain noen gang, fra tre prosent i 1998 til ni prosent i 2006. Andelen som har brukt amfetamin noen gang, har økt fra fem til ti prosent i samme periode. I Oslo har økningen i kokainbruken vært fra syv prosent til 14 prosent. Man finner samme tendens blant studenter i Oslo. Men andelen unge voksne som har brukt amfetamin eller kokain siste seks måneder holder seg stabilt rundt to prosent. Dette indikerer at det ikke har vært noen økning i gjentakende bruk av stoffene.

Ungdom
Blant ungdom i aldersgruppen 15-20 år har det vært en nedgang det siste tiåret i andel som oppgir at det noen gang har brukt amfetamin og ecstasy. Bruken av kokain har holdt seg stabilt i overkant av to prosent. Den samme tendensen finner man i bruk siste seks måneder: nedgang til ca 1,5 prosent for amfetamin og stabilt 1,5 prosent for kokain.

Sammenheng med cannabis
Det er en klar sammenheng mellom bruk av cannabis og sentralstimulerende midler både blant ungdom og unge voksne. Med økende antall ganger brukt cannabis var det en klar økning i andelen som også hadde brukt sentralstimulerende. Av de som har brukt cannabis mer enn 51 ganger hadde flertallet også prøvd amfetamin eller kokain. De aller fleste som oppga å ha brukt sentralstimulerende hadde tidligere brukt hasj.

Beslag
Når det gjelder beslag av sentralstimulerende midler, er bildet ikke entydig. Antall beslag av amfetamin har vært relativt stabilt i de senere år, mens det i de siste par år har vært en økning i beslaglagt mengde. Antall beslag av kokain viser en økning, mens beslaglagt mengde har variert. Antall beslag av ecstasy viser en nedgang.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.