Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Statistikk

Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer

Publisert Oppdatert

Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av en europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av en europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).


Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av en europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

Røyking
Omkring 60 prosent av 15-16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Undersøkelsen gir grunnlag for å si at det er en nedgang fra 1999 til 2003 i andelen 15-16 åringer som røyker tobakk daglig (fra 24 prosent til 18 prosent). Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker daglig.

Alkohol
I 2003 oppga 84 prosent av 15-16 åringene at de noen gang hadde drukket alkohol, 76 prosent hadde drukket i løpet av de siste 12 måneder og 51 prosent i løpet av de siste 30 dager. Omkring 25 prosent oppga i 2003 at de hadde drukket minst fem drinker, tre ganger eller mer i løpet av de siste 30 dager. Dette var omtrent det samme som i 1999, mens den tilsvarende andel i 1995 var noe under 20 prosent. I 2003 oppga omkring 60 prosent at de hadde vært fulle noen gang, og 35 prosent hadde vært det i løpet av de siste 30 dager. Undersøkelsen viser med andre ord at de langt fleste 15-16 åringer har drukket alkohol en eller flere ganger. Det ser imidlertid ikke ut til at det har skjedd noen økning fra tidligere undersøkelser i antall drikketilfeller.

Cannabis og andre stoffer
I 2003 oppga 8,9 prosent at de hadde brukt hasj eller marihuana noen gang, mens de tilsvarende andelene i 1995 og 1999 var henholdsvis 5,9 prosent og 12,3 prosent. I 2003 var det 6,2 prosent som hadde brukt cannabis i løpet siste 12 måneder og 2,7 prosent i løpet av de siste 30 dager. De tilsvarende tall for 1995 var 4,7 prosent i løpet av de siste 12 måneder og 2,7 prosent i løpet av de siste 30 dager, mens det i 1999 var henholdsvis 9,1 (siste 12 måneder) og 4,1 prosent (siste 30 dager). I 2003 var det mellom en og to prosent som oppga at de hadde brukt amfetamin og ecstasy, omkring en prosent sa at de hadde brukt heroin, LSD og kokain mens 4,6 prosent oppga at de hadde sniffet noen gang. Undersøkelsen viser altså at det har vært en nedgang fra 1999 til 2003 i andelen 15-16 åringer som oppgir å ha brukt hasj eller marihuana. Det samme gjelder andre narkotiske stoffer som ecstasy og amfetamin, samt sniffing av løsemidler.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 5/2003
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Skretting A, Bye EK.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt:
  • ISBN elektronisk: 82-7171-253-5