Hopp til innhold

Rapport

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

I 2005 ble en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt for å vurdere alle sider ved bruken av hepatitt B-vaksine i Norge. Gruppen har konsentrert seg om de faglige aspektene ved hepatitt B-forebygging og ikke tatt stilling til økonomiske aspekter.

rapport 2008:9

I 2005 ble en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt for å vurdere alle sider ved bruken av hepatitt B-vaksine i Norge. Gruppen har konsentrert seg om de faglige aspektene ved hepatitt B-forebygging og ikke tatt stilling til økonomiske aspekter.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Arbeidsgruppens faglige råd og oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for rådene ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i august 2007. Dokumentet kan være nyttig for leger og annet helsepersonell, og foreligger nå som Rapport 2008:9 Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge.

Fremdeles gjelder de retningslinjene som er nedfelt i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-27/2000 Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden gitt i mai 2000. 

Om rapporten

  • Utgitt: Januar 2009
  • Pris: 100kr