Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningskartlegging

Forbedre bruken av forskningsresultater i utarbeidelse av retningslinjer

  • Utgitt: 2007
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Oxman A , Schünemann H J, Fretheim A , Boyd E A, Bero L A, Edejer T T.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1298
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-156-8

Denne rapporten inneholder en artikkelserie med anbefalinger om hvordan retningslinjer bør utarbeides. Anbefalingene er utarbeidet for Verdens helseorganisasjon (World Health Organisation, WHO), men er like relevante for andre organisasjoner i helsetjenesten som har ansvar for å utvikle anbefalinger som skal understøttes av forskningsbasert kunnskap.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Denne rapporten inneholder en artikkelserie med anbefalinger om hvordan retningslinjer bør utarbeides. Anbefalingene er utarbeidet for Verdens helseorganisasjon (World Health Organisation, WHO), men er like relevante for andre organisasjoner i helsetjenesten som har ansvar for å utvikle anbefalinger som skal understøttes av forskningsbasert kunnskap.

I 2005 ba WHO sin Advisory Committe on Health Research (ACHR) om råd om hvordan WHO på en bedre måte kan bruke forskning i utvikling av anbefalinger og policy-dokumenter, for å sikre at WHO sitt arbeid så godt som mulig er informert av den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap. ACHR etablerte en undergruppe (Subcommittee on the Use of Research Evidence (SURE)) for å gjøre jobben.

Andy Oxman fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten var leder i SURE og ledet arbeidet. SURE samlet bakgrunnsinformasjon og rådslo med WHO-ansatte, sluttbrukere av WHO sine anbefalinger og internasjonale eksperter, og oppsummerte anbefalingene til WHO i en serie av oversiktsartikler som er publisert i Health Research Policy and Systems.