Kurs for skadedyrbekjempere og tilsynsmyndighet

I forbindelse med omorganisering av den sentrale helseforvaltningen er myndighetsoppgaver flyttet fra FHI til Helsedirektoratet. Fra 01.01.2024 er Helsedirektoratet ansvarlig for kurs for skadedyrbekjempere og tilsynsmyndighet, samt godkjenning av skadedyrbekjempere.

FHI vil være ansvarlig for faglig innhold og undervisning på skadedyrkurs.

Informasjon om kurs, påmelding og hvordan søke om godkjenning som skadedyrbekjemper kan du finne på Helsedirektoratet sine nettsider.