Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2022. Årsrapport. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2022. Årsrapport. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)

Rapport

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2022. Årsrapport. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)

Publisert

I 2022 ble det varslet 1 428 utbrudd med totalt 17 539 rapporterte sykdomstilfeller. Varsler om SARS-CoV-2 var dominerende i 2022 på samme måte som i 2021 og 2020. Antall varsler om norovirus fra helseinstitusjoner var tilbake til nivået før pandemien.

forside_vesuv.jpg

I 2022 ble det varslet 1 428 utbrudd med totalt 17 539 rapporterte sykdomstilfeller. Varsler om SARS-CoV-2 var dominerende i 2022 på samme måte som i 2021 og 2020. Antall varsler om norovirus fra helseinstitusjoner var tilbake til nivået før pandemien.


Nedlastbar som pfd. På norsk

Om rapporten

  • Utgitt: Mai 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Lyngstad TM, Berg TC, Brandal L, Grenersen MP, Heradstveit P, Johansen TB, Lange H, Lund HM, MacDonald E, Naseer U, Paulsen TH og Feruglio S.
  • ISSN elektronisk: 1894-9207

Sammendrag

I 2022 ble det varslet 1 428 utbrudd med totalt 17 539 rapporterte sykdomstilfeller.  Varsler om SARS-CoV-2 var dominerende i 2022 (86 %; 1 233 av 1 428 utbrudd) på samme måte som i 2021 (93 %; 1 168 av 1 252 utbrudd) og 2020 (81 %; 453 av 561 utbrudd). Fra helseinstitusjoner var det flest varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 (1 109 utbrudd) etterfulgt av norovirus (80 utbrudd). Antall varsler om norovirus fra helseinstitusjoner var tilbake til nivået før pandemien etter å ha ligget på et lavere nivå i 2020 og 2021 (43 og 25 utbrudd). Det var 11 varslede utbrudd av influensa i 2022, ingen i 2021 og 6 i 2020. Det ble varslet 34 næringsmiddelbårne utbrudd i 2022 etter henholdsvis 23 utbrudd 25 utbrudd i 2020 og 2021.

Av alle varslede utbrudd var 87 % (1 239 utbrudd) varslet fra helseinstitusjoner, mens det for kun 2 % av varslene i 2022 (34 utbrudd) var mistanke om smitte fra næringsmidler. De resterende 11 % (155 utbrudd) var varsel om andre utbrudd, hvorav majoritet var varsel om utbrudd av SARS-CoV-2 (124 utbrudd). Antallet syke registrert i hvert utbrudd varierte fra 2 til 388 personer (median 7 personer).

Type utbrudd

Antall utbrudd

Antall tilfeller

Totalt

Median (minimum og maksimum)

Helseinstitusjon

1 239

12 776

7 (2 - 388)

Næringsmiddelassosiert1

34

628

9 (2 - 100)

Andre

155

4 135

11 (2 - 357)

Totalt

1 428

17 539

7 (2 - 388)

1Utenfor helseinstitusjon.

For utbrudd i helseinstitusjoner var SARS-CoV-2 (1 109 utbrudd), norovirus (80 utbrudd) og influensavirus (11 utbrudd) de hyppigst forekommende agens i 2022.

Det vanligste agens angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd i 2022 var norovirus (9 utbrudd), Salmonella (5 utbrudd), Cryptosporidium (3 utbrudd) og Yersinia (3 utbrudd).

Under betegnelsen andre utbrudd var 124 av 155 utbrudd (80 %) forårsaket av SARS-CoV-2 I 2022.

Det er fortsatt en stor underrapportering av utbrudd. Økt oppmerksomhet rundt varslingsplikten i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 fører forhåpentligvis til at den generelle varslingen også øker, slik at underrapporteringen reduseres. Rask og mer fullstendig varsling av utbrudd gjør at sentrale myndigheter kan se det enkelte utbrudd i nasjonal og internasjonal sammenheng. De kan dermed danne seg et bilde av den epidemiologiske situasjonen i landet som helhet, varsle internasjonale instanser dersom det er nødvendig og gi råd og informasjon der det er behov.