Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022: Utvalde resultat basert på tilleggsspørsmåla i undersøkinga»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022: Utvalde resultat basert på tilleggsspørsmåla i undersøkinga

Notat

Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022:Utvalde resultat basert på tilleggsspørsmåla i undersøkinga

Publisert

Dette notatet er eit vedlegg til rapporten “Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022: Framgangsmåte og utvalde resultat”. Spørjeskjemaet som brukast i Folkehelseundersøkingane i fylka består av ein basismodul som er felles for alle fylka, og ein tilleggsmodul, der kvart fylke høve til å legge inn tilleggsspørsmål som er av spesiell interesse for det aktuelle fylket.

Dette notatet er eit vedlegg til rapporten “Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022: Framgangsmåte og utvalde resultat”. Spørjeskjemaet som brukast i Folkehelseundersøkingane i fylka består av ein basismodul som er felles for alle fylka, og ein tilleggsmodul, der kvart fylke høve til å legge inn tilleggsspørsmål som er av spesiell interesse for det aktuelle fylket.


Forfattere

Om publikasjonen

 • Utgitt: 03/2023
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Knapstad M, Leino T.

Hovedbudskap

Den opprinnelege rapporten:

Inneverande notat viser deskriptive resultat frå tilleggsspørsmåla i undersøkinga. Notatet inneheld først ei kort skildring av spørsmåla det presenterast resultat for og metodisk framgangsmåte. Det visast til hovudrapporten for meir detaljerte skildringar av bakgrunn, metode og gjennomføring av Folkehelseundersøkinga .

Det blir deskriptive resultat for følgande tema: 

 • Årsaker til opplevd dårleg tilgjenge til fasilitetar og servicetilbod lokalt
 • Deltaking i organiserte og andre aktivitetar
  o Deltaking i frivillig arbeid for organisasjon, klubb eller foreining siste 12 månader 
  o Årsaker til ikkje å delta i organiserte aktivitetar
  o Årsaker til ikkje å delta i andre, eigenorganiserte aktivitetar
 • Treningsbarrierar
 • Faktorar som er viktige for å trivast i nærmiljøet
 • Reisevanar
  o Reisevanar til arbeid/skule
  o Reisevanar til fritidsaktivitetar, offentlege tenester, kjøpesenter, og daglegvare

Notatet er laga av Folkehelseinstituttet på oppdrag frå Vestland fylkeskommune.