Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021

Rapport

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021

Publisert

Denne rapporten gir en oversikt over utbrudd som har blitt varslet til Folkehelseinstituttet fra 1. januar til 31. desember i 2021. Det er viktig å påpeke at denne oversikten ikke gir det fulle og hele bildet av utbrudd i Norge i denne perioden.

Denne rapporten gir en oversikt over utbrudd som har blitt varslet til Folkehelseinstituttet fra 1. januar til 31. desember i 2021. Det er viktig å påpeke at denne oversikten ikke gir det fulle og hele bildet av utbrudd i Norge i denne perioden.


Om rapporten

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISSN elektronisk: 1894-9207

Hovedbudskap

I 2021 ble det varslet 1 252 utbrudd med totalt 19 303 rapporterte sykdomstilfeller. Dette tilsvarer en solid økning i antall varslede utbrudd sammenlignet med 2020 (561 utbrudd) og 2019 (223 utbrudd). Økningen skyldes varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 (1 168 av totalt 1 252 varslede utbrudd). På samme måte som for 2020 var antall varsler om utbrudd for andre agens omtrent halvert i forhold til årene før covid-19 pandemien.  Varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 dominerte blant varsler fra helseinstitusjoner (326 utbrudd) etterfulgt av norovirus (25 utbrudd). For helseinstitusjoner var det langt færre varsler om utbrudd av norovirus i 2021 sammenlignet med de forutgående årene (25 utbrudd mot henholdsvis 43 utbrudd i 2020 og 98 utbrudd i 2019). Det var varslet 25 næringsmiddelbårne utbrudd i 2021, dette var på nivå med 2020 (23 utbrudd) og omtrent en halvering sammenlignet med 2019 (46 utbrudd) og 2018 (52 utbrudd).

 

Av alle varslede utbrudd var 29 % (368 utbrudd) varslet fra helseinstitusjoner, mens det for kun 2 % av varslene i 2021 (25 utbrudd) var mistanke om smitte fra næringsmidler. De resterende 69 % (859 utbrudd) var varsel om andre utbrudd, hvorav majoritet var varsel om utbrudd av SARS-CoV-2 (842 utbrudd). Antallet syke registrert i hvert utbrudd varierte fra 2 til 400 personer (median 8 personer).

Type utbrudd

Antall utbrudd

Antall tilfeller

Totalt

Median (minimum og maksimum)

Helseinstitusjon

368

3 364

5 (2 - 73)

Næringsmiddelassosiert1

25

327

13 (3 - 30)

Andre

859

15 612

10 (2 - 400)

Totalt

1 252

19 303

8 (2 - 400)

1Utenfor helseinstitusjon.

For utbrudd i helseinstitusjoner var SARS-CoV-2 (326 utbrudd), norovirus (25 utbrudd) og skabb (4 utbrudd) de hyppigst forekommende agens i 2021.

Det vanligste agens angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var Campylobacter (4 utbrudd), Salmonella (4 utbrudd) og norovirus (3 utbrudd).

Under betegnelsen andre utbrudd var 98 % av utbruddene forårsaket av SARS-CoV-2. I tillegg ble 343 utbrudd om SARS-CoV-2 meldt til Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet.

Det er fortsatt en stor underrapportering av utbrudd. Økt oppmerksomhet rundt varslingsplikten i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 fører forhåpentligvis til at den generelle varslingen også øker, slik at underrapporteringen reduseres. Rask og mer fullstendig varsling av utbrudd gjør at sentrale myndigheter kan se det enkelte utbrudd i nasjonal og internasjonal sammenheng. De kan dermed danne seg et bilde av den epidemiologiske situasjonen i landet som helhet, varsle internasjonale instanser dersom det er nødvendig og gi råd og informasjon der det er behov.