Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2021

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2021

Publisert

Rapportene viser resultatene fra spørreundersøkelse som måler pasienters erfaringer.

Forside Nasjonale resultater.jpg

Rapportene viser resultatene fra spørreundersøkelse som måler pasienters erfaringer.


Rapportene kan lastes ned som pdf-filer.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Holmboe O, Sjetne IS.
 • ISSN elektronisk: 1890-1565

Hovedbudskap

De lokale rapportene finner du ved å klikke på denne lenken. Rapportene ligger under Vedlegg.

Spørreundersøkelser som måler pasienters erfaringer er akseptert som ett av flere gyldige perspektiv for å beskrive kvalitet i helsetjenestene. Erfaringene til pasienter som har vært innlagt på somatiske avdelinger i Norge har vært målt en rekke ganger tidligere, seinest i 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre fem årlige målinger blant somatiske døgnpasienter, og undersøkelsen fra 2021 er den tredje i rekka. Pasienter som var skrevet ut i perioden 1.august til 31. oktober 2021 ble invitert til å delta. Svarerandelen for landet som helhet var 60 %.

Det ble laget ni indikatorer som beskriver ulike sider ved sykehusoppholdet, basert på svarene fra grupper av enkeltspørsmål. Indikatorskårene var på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er best.

 • Pleiepersonalet (7 spørsmål)
 • Legene (7 spørsmål)
 • Informasjon (3 spørsmål)
 • Organisering (4 spørsmål)
 • Pårørende (2 spørsmål)
 • Standard (6 spørsmål)
 • Utskrivning (2 spørsmål)
 • Samhandling (2 spørsmål)
 • Ventetid (1 spørsmål)

Indikatoren med den høyeste skåren på nasjonalt nivå er Pleiepersonalet (75 poeng), tett fulgt av Legene (74 poeng) og Informasjon (72 poeng). Pasientenes svar har gitt Samhandling og Utskrivning den laveste skåren (60 poeng). Hvordan indikatorene skårer i forhold til hverandre på nasjonalt nivå i denne undersøkelsen er svært lik rekkefølgen fra tidligere undersøkelser.

Det ble også regnet ut en skår for pasientopplevd pasientsikkerhet hvor pasientene generelt gir gode tilbakemeldinger. På nasjonalt nivå er skåren 86 av 100 oppnåelige poeng.

På nasjonalt nivå er det lite endringer i løpet av året som er gått siden siste måling. Forskjellen er statistisk signifikant bare på Standard, som svarerne i 2021 beskrev som dårligere.

På RHF-nivå er forskjellene i skår ikke store. Pasientene fra Helse Midt-Norge RHF har gitt skårer som er statistisk signifikant høyere enn gjennomsnittet for RHF-ene på tre av de ni indikatorene.

Forskjellen på høyeste og laveste skår blant sykehusene var minst på indikatorene Legene og Informasjon og størst på det ene spørsmålet om ventetid.

Resultatene varierer mellom pasientgrupper. Det er alderen og hvordan svarerne vurderer egen helsestatus som statistisk sett har størst betydning for hvordan de beskriver erfaringene sine.

Denne undersøkelsen tyder på at de fleste pasientene har ganske gode erfaringer fra sykehusoppholdet, men samtidig at det er forskjeller i tilbudet til pasientene.