Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Omfang av seksuell trakassering i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Omfang av seksuell trakassering i Norge

Systematisk oversikt

Omfang av seksuell trakassering i Norge: en hurtigoversikt

Publisert

Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å gi et kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger om seksuell trakassering innenfor ulike arenaer.

Forside SEKSUELL TRAKASSERING.jpg

Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å gi et kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger om seksuell trakassering innenfor ulike arenaer.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Jardim PSJ, Gaustad JV, Langøien LJ, Næss GE.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-292-1

Hovedbudskap

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Folkehelseinstituttet om en oversikt over forekomst av seksuell trakassering i Norge. De ønsket også informasjon om hvem som utøver, hvem som rammes og hva konsekvensene av seksuell trakassering er, med fokus på fire arenaer: Arbeidsliv, opplæringssektoren, kultur- og fritid og online/digitalt.

Vi gjennomførte en hurtigoversikt, dvs. en kunnskapsoppsummering utført på kortere tid og med forenklede steg. Vi vurderte bl.a. ikke studienes metodiske kvalitet. Vi utførte systematiske litteratursøk og vurderte 1470 referanser. Av disse vurderte vi 179 relevante fulltekster. Vi inkluderte 15 undersøkelser (presentert i 16 publikasjoner). Hovedfunnene var:

 • Omfanget av seksuell trakassering varierer mellom ulike yrkesgrupper: fra ca. 1 % blant ingeniører til ca. 20 % blant sykepleiere.
 • Kvinner er mer utsatt for seksuell trakassering enn menn, på alle arenaene.
 • Yngre er mer utsatt enn eldre.
 • Det er flest menn som utøver seksuell trakassering.
 • Blant menn som blir seksuelt trakassert er det flest kvinner som trakasserer.
 • Det å bli utsatt for seksuell trakassering kan føre til lavere tilfredshet med livet, ubehag, mistrivsel på arbeidsplassen og oppsigelse.

Seksuell trakassering er utbredt og forekommer på alle fire arenaer (arbeidsliv, opplæringssektoren, kultur- og fritid, online/digitalt). Offentlige myndigheter og andre sektorer bør arbeide systematisk for å forebygge og redusere omfanget.