Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonalt utbrudd av Pseudomonas aeruginosa i sykehus forårsaket av ferdigfuktede ikke-sterile vaskekluter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonalt utbrudd av Pseudomonas aeruginosa i sykehus forårsaket av ferdigfuktede ikke-sterile vaskekluter

Rapport

Nasjonalt utbrudd av Pseudomonas aeruginosa i sykehus forårsaket av ferdigfuktede ikke-sterile vaskekluter

Publisert

Denne rapporten er en oppsummering av utbruddsetterforskningen av det nasjonale utbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i sykehus i Norge fra oktober 2021 til juni 2022.

Denne rapporten er en oppsummering av utbruddsetterforskningen av det nasjonale utbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i sykehus i Norge fra oktober 2021 til juni 2022.


Om rapporten

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Gravningen, K, Ødeskaug LE, Utheim MN, Korpås JA, Jørgensen SB, Elstrøm P, Lyrån B, Jemtland R, Kols NI, Kvaal SA, Asfeldt AM, Littauer P, Kilhus KS, Skutlaberg DH, Pedersen T, Hermansen NO, Kacelnik O, Iversen BG.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-308-9

I november 2021 ble Folkehelseinstituttet varslet om at tre intensivpasienter hadde dødd av blodbaneinfeksjon med bakterien Pseudomonas aeruginosa ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i løpet av kort tid. De hadde identiske isolater forenlig med et klonalt utbrudd. Helgenomsekvensering viste at det var en ny sekvenstype, ST3875, som ikke har vært påvist i Norge eller andre land. Nye tilfeller uten epidemiologiske sammenhenger, ble etter hvert funnet i flere andre sykehus, noe som indikerte en felles smittekilde. Den 17. januar 2022 var det påvist utbruddstilfeller i tre av fire helseregioner, og det ble 19. januar erkjent som et nasjonalt utbrudd. FHI overtok da koordinering av utbruddsarbeidet, og 20. januar ble det etablert en Sentral utbruddsgruppe med fagpersoner fra alle helseregionene. Den 21. januar var det 23 tilfeller i 9 sykehus i 3 regioner. Kasusdefinisjonen var en person med laboratoriebekreftet P. aeruginosa ST3875 fra oktober 2021 i sykehus i Norge, uavhengig av avdeling. Etter systematiske laboratorieundersøkelser av over 300 produkter påviste Oslo Universitetssykehus 18. mars 2022 utbruddsbakterien i pre-fuktede engangs vaskekluter av merket Oasis BedBath Unperfumed produsert i Lancashire, England. Sykehusene sluttet umiddelbart å bruke produktene. Vaskeklutene er definert som et kosmetisk produkt, og Mattilsynet er tilsynsmyndighet. Mattilsynet avdekket at produsenten og importøren ikke hadde full oversikt over produksjonslinjene og hvilke produkter som var forurenset. Det ble også avdekket at P. aeruginosa var blitt påvist i produkter under den interne kvalitetskontrollen i september 2021, uten at produktene var blitt stanset. Den 14. april tilbakekalte den engelske produsenten Vernacare produktene fra markedet både i Norge og internasjonalt. Per 14. juni 2022 omfattet utbruddet 388 tilfeller i 40 sykehus. Gjennomsnittsalder var 68 år og median alder 70 år (interkvartilområde 59-79 år). Flertallet (63 %) av tilfellene var menn, og seks sykehus rapporterte Pseudomonas som sterkt medvirkende årsak til død hos totalt 8 tilfeller. Til sammen hadde 15 % av tilfellene ST3875 i blodkultur, 21 % i luftveier, 38 % i urin, 19 % i sår og 7 % i andre prøvematerialer, noe som tydet på flere mulige inngangsporter for bakterien. Antall nye tilfeller falt raskt etter at kilden var identifisert, og bruk av produktet ble stoppet i sykehus.