Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Molekylære tester for deteksjon av PIK3CA mutasjoner blant menn og postmenopausale kvinner med HR+/HER2–, lokalavansert eller metastasert brystkreft»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Molekylære tester for deteksjon av PIK3CA mutasjoner blant menn og postmenopausale kvinner med HR+/HER2–, lokalavansert eller metastasert brystkreft

Metodevurdering

Molekylære tester for deteksjon av PIK3CA mutasjoner blant menn og postmenopausale kvinner med HR+/HER2–, lokalavansert eller metastasert brystkreft: Metodevurdering

Publisert

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder evaluert molekylære tester for identifisering av somatiske PIK3CA mutasjoner hos menn og post-menopausale kvinner med HR+/ HER2–, lokalavansert eller metastasert brystkreft (BC).

Forside_PIK3CA Brystkreft_ENG.jpg

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder evaluert molekylære tester for identifisering av somatiske PIK3CA mutasjoner hos menn og post-menopausale kvinner med HR+/ HER2–, lokalavansert eller metastasert brystkreft (BC).


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Hovedfunn på norsk.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Flodgren GM, Hamidi V, Meneses JE, Bidonde J.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-285-3

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder evaluert molekylære tester for identifisering av somatiske PIK3CA mutasjoner hos menn og postmenopausale kvinner med HR+/ HER2–, lokalavansert eller metastasert brystkreft (BC). Svulster som har PIK3CA mutasjoner utgjør opp til 36% av ER+/HER2-BC-tilfellene, noe som tilsvarer rundt 48 pasienter per år i Norge som kan kvalifisere for behandling med Pi3k hemmer (f.eks. alpelisib). Tester som korrekt identifiserer hvilke pasienter som kan ha nytte av målrettet medikamentell behandling er viktige for adekvate behandlingsbeslutninger.

Vi inkluderte tre enkeltstudier som rapporterte konkordans mellom (i) to PCR-assays; (ii) to NGS-paneler, og (iii) ddPCR og NGS for deteksjon av PIK3CA-mutasjoner. Eksperter ble kontaktet for informasjon om ressursbruk. Resultatene av metodevurderingen viser at:

 • Ikke-sammenslåtte resultater (3 studier) ga utilstrekkelig bevis for testnøyaktighet i henhold til EGAPP-verktøyet, og kvaliteten på rapporteringen var dårlig.
 • Enkeltstudier med relativt små prøvestørrelser, som alle brukte plasma-prøver, rapporterte meget god samsvar mellom de ulike testene (Cohens k: 0,80 til 0,86).
 • For deteksjon av PIK3CA isolert sett er kostnadene for PCR mindre enn NGS. Imidlertid vil bruk av PCR for deteksjon av tillegg relevante mutasjoner øke totalkostnaden sammenlignet med NGS. For tiden er kapital og infrastruktur samt vedlikeholdskostnader høyere for NGS enn PCR.
 • Gitt ca. 140 pasienter med metastatisk BC er kvalifisert for PIK3CA-mutasjonstesting i Norge årlig, ble kostnadene ca. NOK 322 000.
 • Alle tester har fordeler og begrensninger, men på grunn av ufullstendig informasjon var en skikkelig sammenligning ikke mulig. Valget av en egnet test for deteksjon av PIK3CA-mutasjoner avhenger av tilgjengeligheten av test-metoder, økonomiske hensyn, prøvetype og risiko for falske negativer, og tidsbruk.
 • Fremtidig forskning bør fokusere på å gjennomføre større kohortstudier med veldefinerte pasientpopulasjoner, som følger pasientene fra testing (eller ingen testing), gjennom behandling og sluttresultater. Robuste og replikerbare metoder, samt en standard sjekkliste for rapportering, bør brukes for økt klarhet.