Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kombinasjon av abirateron og docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kombinasjon av abirateron og docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata

Metodevurdering

Kombinasjon av abirateron og docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata: forenklet metodevurdering

Publisert

Vi fikk i oppdrag av Bestillerforum for nye metoder å lage en forenklet metodevurdering om kombinasjon av abirateron og docetaxel i behandlingen av nydiagnostisert prostatakreft med spredning.

Forside aberateron.jpg

Vi fikk i oppdrag av Bestillerforum for nye metoder å lage en forenklet metodevurdering om kombinasjon av abirateron og docetaxel i behandlingen av nydiagnostisert prostatakreft med spredning.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Smedslund G, Forsetlund L, Næss GE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-336-2

Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet, fikk i oppdrag av Bestillerforum for nye metoder å lage en forenklet metodevurdering om kombinasjon av abirateron og docetaxel i behandlingen av nydiagnostisert prostatakreft med spredning. Etter å ha gjennomført et systematisk litteratursøk viste det seg at bare fantes én studie som tilfredsstilte inklusjonskriteriene, og vi har derfor valg å presentere resultatene som en svært forenklet formidlingssak. Notatet er relevant for norske klinikere og beslutningstakere.

10.01.2023: Endring gjort 10.1.2023: Tabell 1, s. 5: Venstre kolonne: Progresjonsfri overlevelse rettet til «gir muligens stor økt overlevelse», fra moderat. Total overlevelse rettet til: «gir muligens en stor økning i total overlevelse», fra liten. Prostata cancer spesifikk overlevelse rettet til: «gir muligens en stor økning…», fra liten. Etter rettelsen samsvarer kolonnen "Hva skjer?" med neste kolonne "Hvor stor er forskjellen?"