Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt

Metodevurdering

Kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt: fullstendig metodevurdering

Publisert

Bestillerforum for nye metoder ga Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utføre en nasjonal metodevurdering som sammenligner effekt av ulike kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt blant voksne.

Forside overvektskirurgi.jpg

Bestillerforum for nye metoder ga Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utføre en nasjonal metodevurdering som sammenligner effekt av ulike kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt blant voksne.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Flodgren GM, Stoinska-Schneider A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-282-2

Hovedbudskap

Bestillerforum for nye metoder ga Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utføre en nasjonal metodevurdering som sammenligner effekt av ulike kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt blant voksne. Effekt og sikkerhet er beskrevet i en rapport som FHI har publisert i samarbeid med EUnetHTA. Denne metodevurderingen oppsummerer EUnetHTA-rapporten og helseøkonomiske aspekter av kirurgiske prosedyrer i en norsk kontekst.

Metodevurderingen sammenligner disse kirurgiske prosedyrene mot hverandre: AGB, SG, RYGB, OAGB, D-RYGB, BPD-DS, BPD, B-RYGB og B-SG. Primærutfallene var vekt, diabetesstatus, helserelatert livskvalitet og dødelighet. Vi gjennomførte systematiske søk etter randomiserte kontrollerte studier, og gjennomførte nettverksmetaanalyser av vekt og diabetesutfall ved 2, 3 og 5 års oppfølging.

Vi inkluderte 22 effektstudier fordelt på 7 kirurgiske prosedyrer og 11 sammenligninger og 27 studier om sikkerhet.

  • Det er usikkert om det er noen forskjell i risiko for tidlig dødelighet mellom ulike typer av kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt
  • Det er usikkert om det er noen forskjell i effekt på vekt-status mellom ulike typer av kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt.
  • Det er muligens liten eller ingen forskjell i effekt på diabetesstatus mellom ulike kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt.
  • Det er muligens liten eller ingen forskjell i effekt på HRQOL mellom ulike typer av kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt.

Kostnadsforskjellene mellom de ulike kirurgiske prosedyrene brukt i Norge er ubetydelige, og ettersom studier per i dag viser at valg av prosedyre ikke har stor betydning på utfall, som igjen har størst betydning for kostnadseffektivitet, har vi ikke gjennomført en omfattende helseøkonomisk analyse.