Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Intensive tiltak for å redusere skolefravær»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Intensive tiltak for å redusere skolefravær

Forskningskartlegging

Intensive tiltak for å redusere skolefravær: systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å utføre et systematisk litteratursøk med sortering om intensive tiltak for problematisk skolefravær.

Forside redusert skolefravær.jpg

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å utføre et systematisk litteratursøk med sortering om intensive tiltak for problematisk skolefravær.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Flatby AV, Berg RC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-339-3

Hovedbudskap

Høyt fravær fra skolen er en stor utfordring. Eleven går glipp av mye opplæring, og det kan føre til at eleven ikke får standpunktkarakter. Høyt fravær en også en risikofaktor for frafall på videregående skole. I Norge faller en av fire elever fra videregående opplæring. Ulike tiltak vil kunne hjelpe eleven møte på skolen og fullføre opplæringen.

Vi undersøkte hvilke sekundær- og primærstudier fins om effekten av intensive tiltak med mål om økt skolenærvær på skolefravær/skolenærvær for skoleelever med problematisk skolefravær.

Vi utførte et systematisk litteratursøk med sortering. Det er en type kunnskapsoppsummering som over hva som fins av litteratur på et spesifikt spørsmål, med inkluderte publikasjoner sortert i kategorier og presentert i lister.

Vi identifiserte 49 studier som møtte inklusjonskriteriene:

  • Vi inkluderte 20 litteraturoversikter og 29 kontrollerte studier.
  • De fleste var publisert det siste tiåret.
  • De 29 primærstudiene var fra 11 ulike land: 52 % var fra USA. Det var én studie fra Norge.
  • De fleste studiene omhandlet elever med udokumentert fravær eller skolevegring.
  • Studiene tok for seg mange ulike tiltak, inkludert kognitiv atferdsterapi, motiverende tiltak og lignende.

Kunnskapsoppsummeringen viser at det finnes mange studier, inkludert litteraturoversikter, om effekten av intensive tiltak for problematisk skolefravær.