Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hypoglossal nervestimulering for behandling av obstruktiv søvnapné»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hypoglossal nervestimulering for behandling av obstruktiv søvnapné

Metodevurdering

Hypoglossal nervestimulering for behandling av obstruktiv søvnapné: en forenklet metodevurdering

Publisert

Vi ble bedt om å utarbeide en forenklet metodevurdering om hypoglossal nervestimulering for behandling av obstruktiv søvnapné.

Forside_Hypoglossal_HTA_ENG.jpg

Vi ble bedt om å utarbeide en forenklet metodevurdering om hypoglossal nervestimulering for behandling av obstruktiv søvnapné.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Hovedbudskap på norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Gomez Castañeda M, Movik E, Brurberg KG.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-273-0

Hovedbudskap

Obstruktiv søvnapne (OSA) er en søvnforstyrrelse karakterisert ved hyppige pusteforstyrrelser under søvn fordi faryngalt vev kollapser. Dette utgjør en risikofaktor for kardiovaskulære, nevrologiske og metabolske tilstander. Gjeldende klinisk praksis innebærer behandling med kontinuerlig positive luftveistrykk (CPAP) gjennom en mask under søvn. Mange pasienter har lav toleranse for behandling med CPAP, og etterlevelsesandelen kan være så lav som 50%. Hypoglossal nervestimulering (HNS) er et mulig alternativ til pasienter som ikke tolererer CPAP. Metoden, som belyses i denne forenklede metodevurderingen, holder luftveiene åpne ved å stimulere den hypoglossale nerven under søvn.

Effekt og sikkerhet: En metodevurdering utgitt av EUnetHTA i juni 2020 omfattet èn randomisert kontrollert studie (n=46) og sju ukontrollerte studier. Effekten av hypoglossal nervestimulering i behandling av obstruktivt søvnapné er gjennomgående svært usikker. Det pågår flere relevante studier som forventes å publisere resultater i 2022 og 2023.

Alvorlighet: Alvorlighetsgrad er ikke beregnet ettersom dette er en forenklet metodevurdering uten helseøkonomisk vurdering av kostnadseffektivitet.

Kostnader: Prisen for utstyret estimeres til NOK 270 000 per pasient. Fagekspertene anslår at det første år vil være 100 aktuelle pasienter, men regner med en årlig økning på 25-30 prosent. De totale årlige kostnadene for utstyr vil i et slikt scenario estimeres til 27 MNOK første år og 72 MNOK i år fem. Denne kostnaden omfatter ikke kirurgiske kostnader som er nødvendig for å operere inn utstyret.