Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekten av og erfaringer med systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet: et forskningskart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekten av og erfaringer med systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet: et forskningskart

Forskningskartlegging

Effekten av og erfaringer med systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet: et forskningskart

Publisert

Formålet med dette forskningskartet var å kartlegge hva som eksisterer av forskning om effektene av systemiske tiltak og tilnærminger som i norsk kontekst anvendes innen familievernet, og erfaringer med slike tiltak.

Forside forskningskart systemisk.jpg

Formålet med dette forskningskartet var å kartlegge hva som eksisterer av forskning om effektene av systemiske tiltak og tilnærminger som i norsk kontekst anvendes innen familievernet, og erfaringer med slike tiltak.


Kan lastes ned som pdf. på norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Langøien LJ, Johansen TB, Holte HH, Borge TC, Lien Nguyen, Denison E.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-288-4

Hovedbudskap

Familievernets mandat er å forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien, samt å styrke gode relasjoner i familien og barns oppvekstsvilkår. Familievernet er en spesialisttjeneste med familierelaterte problemer som fagfelt, og skal gi tilbud om veiledning, mekling og rådgiving der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien.

Formålet med dette forskningskartet var å kartlegge hva som eksisterer av forskning om effektene av systemiske tiltak og tilnærminger som i norsk kontekst anvendes innen familievernet, og erfaringer med slike tiltak. Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling.

Vi identifiserte totalt 35 800 referanser, hvorav 34 studier fordelt på 43 publikasjoner oppfylte inklusjonskriteriene og ble inkludert i kartleggingen. Våre hovedfunn er:

  • Det er gjort relativt få studier på effekter av og erfaringer med systemiske tilnærminger i familievernet.
  • Den største andelen identifiserte studier omhandler emosjonsfokusert terapi eller reflekterende team.
  • Vi fant få studier fra Norge og Norden.
  • Vi identifiserte 10 ulike tilnærmingskategorier, hvorav en var for uspesifiserte eller flere systemiske tilnærminger.

Internasjonalt finnes det relativt lite forskning på effekter av og erfaringer med systemiske tilnærminger i familievernet, eller tilsvarende, og det vil være nyttig med ytterligere forskning.