Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport for Giftinformasjonen 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Årsrapport for Giftinformasjonen 2021

Rapport

Årsrapport for Giftinformasjonen 2021

Publisert

Giftinformasjonen fikk i 2021 flere henvendelser enn noe tidligere år. Økning ses i de fleste kategorier av henvendelser, og det er få vesentlige endringer fra tidligere år selv om samfunnet fortsatt har vært påvirket av koronapandemien og varierende restriksjoner. Trendene vi ser er i hovedsak videreføring av det vi har sett over flere år.

årsrapport2021.JPG

Giftinformasjonen fikk i 2021 flere henvendelser enn noe tidligere år. Økning ses i de fleste kategorier av henvendelser, og det er få vesentlige endringer fra tidligere år selv om samfunnet fortsatt har vært påvirket av koronapandemien og varierende restriksjoner. Trendene vi ser er i hovedsak videreføring av det vi har sett over flere år.


Om rapporten

 • Utgitt: 2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Avdelingens medarbeidere. .
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-291-4

Sammendrag

Giftinformasjonen fikk i 2021 flere henvendelser enn noe tidligere år. Økning ses i de fleste kategorier av henvendelser, og det er få vesentlige endringer fra tidligere år selv om samfunnet fortsatt har vært påvirket av koronapandemien og varierende restriksjoner.  Trendene vi ser er i hovedsak videreføring av det vi har sett over flere år.

Trekk fra henvendelsesstatistikken 2021

 • Giftinformasjonen mottok 48 483 henvendelser i 2021. Det er det høyeste antallet noensinne og en svak økning på 2,2% fra 2020. Antallet henvendelser per døgn er høyest om sommeren, i juli besvarte vi nesten 5 000 henvendelser.
 • Henvendelser fra helsetjenesten utgjorde 31,2%, de øvrige henvendelsene kom fra privatpersoner, skoler, barnehager med mer.
 • Akutte eksponeringer var bakgrunnen for 91,1% av henvendelsene.
 • Nesten 16 500 henvendelser gjaldt legemidler, mens over 19 000 var om produkter og kjemikalier. De øvrige henvendelsene dreide seg om blant annet narkotika, dyr, insekter, planter og sopp.
 • Ved de fleste henvendelsene hadde eksponeringen skjedd ved uhell, men i 8 391 henvendelser var eksponeringen selvpåført på grunn av selvskade eller misbruk. Dette var en økning fra 7935 fra året før. Også andelen disse samtalene utgjør av det totale antallet har økt.
 • Giftinformasjonen får mange henvendelser der eksponeringen er ufarlig, og situasjonen kan håndteres hjemme. I 4 686 av henvendelsene ble det vurdert at det var etablert eller risiko for alvorlig forgiftning, mens i 6 620 var det risiko for moderat. Antallet har økt over de siste 5 årene, og andelen de utgjør har en svak økning.
 • Allmennheten (privatpersoner) stod i 2021 for 63,9% av samtalene til Giftinformasjonen. Andelen privatpersoner som kontakter oss har blitt redusert i forhold til 2020, og vi håper det skyldes satsingen vår på nettinformasjon på giftinfo.no. Imidlertid har andelen hatt litt svingninger om vi ser på de siste 5 årene så dette er usikkert.  
 • Paracetamol er fortsatt det legemidlet vi har flest henvendelser om, og det er også det legemidlet som oftest gir risiko for moderat eller alvorlig forgiftning.
 • Vi så en kraftig økning i antallet henvendelser etter sikkert eller mistenkt huggormbitt.
 • Etter to år med svært kraftig økning i henvendelser om eksponeringer med avløps- åpnere ser vi nå kun en liten økning. Giftinformasjonen har hatt et samarbeid med en av produsentene for å forebygge forveksling med andre produkter, og resultatet har blitt en endret emballasje.
 • Antallet henvendelser om branngasser har økt kraftig fra forrige år. Heldigvis skyldes økningen uhell med ingen eller lette symptomer hos voksne og ikke alvorlige forgiftninger.
 • For ungdom 10-19 år ser vi over de siste 5 årene dobling av henvendelser om selvpåførte eksponeringer med ruspotensial. Økningen er størst for sentralstimulerende midler, der antallet har økt med 145 %.