Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Trafikkskader i Malawi – med spesielt fokus på alkohol»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Trafikkskader i Malawi – med spesielt fokus på alkohol

Rapport

Trafikkskader i Malawi – med spesielt fokus på alkohol

Publisert

Målet med studien var å generere ny kunnskap om veitrafikkskader i Malawi og omfanget av trafikkulykker knyttet til alkoholbruk, øke kompetansen i å utføre alkoholtesting og utvikle en database for å registrere resultatene. Hensikten var å gi et evidensbasert grunnlag for framtidig politikkutforming for å redusere trafikkulykker.

Forside_Malawi full report_ENG.jpg

Målet med studien var å generere ny kunnskap om veitrafikkskader i Malawi og omfanget av trafikkulykker knyttet til alkoholbruk, øke kompetansen i å utføre alkoholtesting og utvikle en database for å registrere resultatene. Hensikten var å gi et evidensbasert grunnlag for framtidig politikkutforming for å redusere trafikkulykker.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om rapporten

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Christophersen AS, Bogstrand ST, Gjerde H, Sundet M, Wyller EH.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-191-7

Sammendrag

Hvert år dør ca. 1,3 millioner personer i trafikkulykker, 30-50 millioner blir skadet. Malawi er et av verdens fattigste land som ligger i sørøst-Afrika og har over 18 millioner innbyggere. Malawi er nå blant verdens 10 land med flest dødsulykker (over 30 døde/100 000 innbyggere, Norge har mindre enn 2/100 000). Det er lite kunnskap om årsakene til ulykkene, bl.a. omfanget av alkoholrelaterte ulykker. Landets alkoholgrense er 0,8 promille for førere av alle grupper motorkjøretøy.

Å kjøre under påvirkning av alkohol er en av hovedårsakene til trafikkulykker [1]. Bruken av alkohol er også en risikofaktor for andre trafikanter, som fotgjengere og syklister. Det er godt dokumentert at alkohol er en faktor i skadelige og dødelige trafikkulykker i de fleste høyinntektsland, men data for lav- og mellom-inntektsland mangler, spesielt for afrikanske land [2].

Denne studien var et samarbeidsprosjekt mellom Kamuzu Central Hospital (KCH), Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus, med økonomisk støtte fra UK Aid gjennom Verdensbankens Global Road Safety Facility (GRSF), the International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) og Trygg Trafikk. Målet var å generere ny kunnskap om veitrafikkskader i Malawi og omfanget av trafikkulykker knyttet til alkoholbruk, å øke kompetansen i å utføre alkohol-testing, og utvikle en database for å registrere resultatene. Hensikten var å gi et evidensbasert grunnlag for framtidig politikkutforming for å redusere trafikkulykker.

Målene ble nådd gjennom å samle inn data om pasienter som søkte behandling etter trafikkulykker og som ble innlagt ved akuttavdelingen ved KCH i Lilongwe, Malawi. Et spørreskjema ble utviklet i samarbeid med prosjektgruppene i Norge og Malawi. Dataomfanget inkluderte bl.a. grunnleggende informasjon om pasientene, alkohol bruk før skaden, i tillegg til opplysninger om omstendighetene rundt ulykken inkludert type trafikant og kjøretøy. Deltakelse var frivillig og alle data ble anonymisert. Alle ukedager ble dekket i undersøkelsen, likeså helger og netter. Alkohol ble målt ved bruk av alkometer eller spyttprøver for pasienter som ikke var i stand til å blåse. Kunnskapsoverføring og opplæring av lokale KCH-ansatte i å gjennomføre alkoholtesting og dataregistrering var en viktig del av denne studien.

Prosjektet var godkjent av den etiske komiteen i Malawi (NHSRC), og regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) ble konsultert. Deres konklusjon var at ingen formell søknad til REK var nødvendig med henvisning til helseforskningsloven §2 og 4a. I tillegg ble det gjennomført en personvernkonsekvensutredning, i tråd med General Data Protection Regulation (GDPR) og krav fra Folkehelseinstituttet.

Det var 1251 pasienter i studien, nærmere 95 % av dem som ble spurt om å delta. Resultatene viser høy prevalens av alkohol bruk blant mange ulike grupper skadde trafikanter (totalt ca. 25 %), spesielt blant de skadde under helgene (kveld og natt), men også mye på ukekvelder- og netter. Omtrent 15 % av de skadde førerne av motorkjøretøy hadde alkohol-konsentrasjon i blodet høyere enn lovlig grense på 0,8 promille på tidspunktet for ulykken. Funnene viser også at det er viktig å fokusere på førerne av buss/minibuss/lastebiler, som ofte har passasjerer om bord, hvorav én av fem testet positivt for alkohol. Det er verdt å merke at fotgjengere hadde høyest prevalens av alkoholbruk før de ble skadd. De er en sårbar gruppe; de går ofte i mørke uten veitrafikklys og uten fotgjengerfelt eller trygge steder å krysse veien. Kombinert med alkoholbruk er risikoen for skade enda høyere.

De innsamlede data kan bidra til framtidige veisikkerhetsprosedyrer og tiltak. Det langsiktige målet er å bidra til bærekraftsmål 3, delmål 3.6, å halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker. 

Denne studien viser hvor viktig det er å samle inn tilstrekkelige og relevante data for helsemyndigheter spesielt i lav- og mellom-inntektsland i kampen mot alkoholrelaterte trafikkulykker, dødsfall og skader. En rekke anbefalinger ble presentert malawiske myndigheter under et virtuelt seminar, på grunn av COVID-19- pandemien. Webinaret fant sted høsten 2020.