Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kort rapport fra sykehus: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kort rapport fra sykehus: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i 2020

Notat

Kort rapport fra sykehus: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i 2020

Publisert

Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er fortsatt lav, og bruk av antibiotika holder seg omtrent på samme nivå som tidligere år. Det brukes fortsatt mer bredspektrede antibiotika til behandling av HAI enn til behandling av samfunnservervede infeksjoner (SEI).

Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er fortsatt lav, og bruk av antibiotika holder seg omtrent på samme nivå som tidligere år. Det brukes fortsatt mer bredspektrede antibiotika til behandling av HAI enn til behandling av samfunnservervede infeksjoner (SEI).


Om publikasjonen

Hovedbudskap

HAI er en av de hyppigst forekommende komplikasjonene ved behandling i helsetjenesten, og forebygging av HAI bidrar til økt pasientsikkerhet.   

Om prevalensundersøkelsen

Sykehus skal i henhold til NOIS-registerforskriften delta i nasjonale punktprevalensundersøkelser på to utvalgte dager i året. Der skal forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (infeksjoner som skyldes opphold eller behandling i en helseinstitusjon) og bruk av antibiotika registreres.

For mer informasjon om prevalensundersøkelsene og innlogging i PIAHnett, der de som leverer data kan se egne og nasjonale resultater:

Deltagelse

I 2. kvartal 2020 deltok 47 sykehus i prevalensundersøkelsen, og det ble registrert 6325 pasienter i infeksjonsdelen og 6344 pasienter i antibiotika-delen av undersøkelsen. I 4. kvartal deltok 60 sykehus, og det ble registrert 8939 pasienter i infeksjons-delen og 8253 pasienter i antibiotika-delen. Vanligvis deltar omtrent 60 sykehus med omtrent 10 000 pasienter. Den lave deltagelsen i 2. kvartal skyldes sannsynligvis at Folkehelseinstituttet åpnet for at sykehus med økt belastning på grunn av koronapandemien ikke måtte delta.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

Nasjonal prevalens av HAI var i 2. og 4. kvartal 2020 henholdsvis 3,6 % og 3,9 % (figur 1). Av de fire helsetjenesteassosierte infeksjonstypene som registreres er infeksjoner i operasjonsområdet hyppigst forekommende og utgjør henholdsvis 35 % og 36 % i 2. og 4. kvartal, etterfulgt av nedre luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og blodbaneinfeksjoner. Infeksjoner i operasjonsområdet (POSI)registreres også kontinuerlig:

Figur 1. Prevalens av ulike helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehus 2011 – 2020. Klikk på figuren for å forstørre. FHI
Figur 1. Prevalens av ulike helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehus 2011 – 2020. Klikk på figuren for å forstørre. FHI

Bruk av antibiotika

I likhet med tidligere år (2016-2019) fikk i underkant av 30 % (henholdsvis 28 % og 25 % i 2. og 4. kvartal) av pasientene minst ett antibiotikum på begge undersøkelsesdager, inkludert legemidler mot soppinfeksjoner (antimykotika). Andelen over 60 år som fikk antibiotika i 2. og 4. kvartal var 66 % og 69 %, også dette er omtrent som tidligere år.

Totalt antall forskrivninger av antibiotika for 2. og 4. kvartal var 2251 og 2583 (ekskludert antimykotika (figur 2), hvorav omtrent 30 % var bredspektrede (figur 3). Henholdsvis 72 % og 78 % av totalt antall forskrivninger av antibiotika, var til behandling av infeksjoner (HAI og SEI), mens 16 % og 19 % var til behandling av HAI (figur 2). Det er omtrent som tidligere år (2016-2019).

Bredspektrede antibiotika utgjorde en større andel av forskrivningene til behandling av HAI i begge undersøkelsene (46 % og 44 %), enn til behandling av SEI (31 % og 30 %, figur 3). Tidligere år (2016-2019) har tilsvarende andeler til behandling av HAI vært gjennomsnittlig 41 %, og andel av forskrivningene til behandling av SEI har vært omtrent 31 %.

Figur 2. Andel av alle antibiotikaforskrivninger i prevalensundersøkelsene i 2. kvartal og 4. kvartal 2020 i sykehus, per klassifikasjon.  HAI= helsetjenesteassosierte infeksjoner. SEI= samfunnservervede infeksjoner. Klikk på figuren for å forstørre. FHI
Figur 2. Andel av alle antibiotikaforskrivninger i prevalensundersøkelsene i 2. kvartal og 4. kvartal 2020 i sykehus, per klassifikasjon.  HAI= helsetjenesteassosierte infeksjoner. SEI= samfunnservervede infeksjoner. Klikk på figuren for å forstørre. FHI

 

Figur 3. Andel av antibiotikaforskrivninger til behandling av samfunnservervede (SEI) og helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i prevalensundersøkelsen i 2. kvartal og 4. kvartal 2020 i sykehus, per virkestoff. HAI= helsetjenesteassosierte infeksjoner. SEI= samfunnservervede infeksjoner. Klikk på figuren for å forstørre. FHI
Figur 3. Andel av antibiotikaforskrivninger til behandling av samfunnservervede (SEI) og helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i prevalensundersøkelsen i 2. kvartal og 4. kvartal 2020 i sykehus, per virkestoff. HAI= helsetjenesteassosierte infeksjoner. SEI= samfunnservervede infeksjoner. Klikk på figuren for å forstørre. FHI

 

Smittevern og bruk av antibiotika i sykehus

Et godt smittevern forebygger HAI. Da kan bruken av antibiotika reduseres, også de preparatene som er bredspektrede. Det er anbefalt at hvert sykehus, basert på sine resultater fra prevalensundersøkelsene, vurderer om det er behov for å endre eller iverksette infeksjonsforebyggende tiltak. Likedan bør de sjekke om bruken av antibiotika, spesielt bredspektrede medikamenter, er i henhold til:

Eksterne lenker

02.11.2022: Dette notatet ble første gang publisert i kategorien "Forskningsfunn den 16.09. 2021 og oppdatert 22.11.2021