Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kort rapport fra sykehjem: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kort rapport fra sykehjem: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i 2020

Notat

Kort rapport fra sykehjem: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i 2020

Publisert

Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehjem er blant de laveste de siste ti årene, viser prevalensundersøkelsene (NOIS-PIAH) i 2020. Men deltagelsen i undersøkelsene er lavere enn tidligere år.

Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehjem er blant de laveste de siste ti årene, viser prevalensundersøkelsene (NOIS-PIAH) i 2020. Men deltagelsen i undersøkelsene er lavere enn tidligere år.


Om publikasjonen

Hovedbudskap

HAI er en av de hyppigst forekommende komplikasjoner i helsetjenesten, og forebygging bidrar til økt pasientsikkerhet. 

Om prevalensundersøkelsen

Sykehjem skal i henhold til NOIS-registerforskriften delta i nasjonale punktprevalensundersøkelser på to utvalgte dager i året. Der skal forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner, infeksjoner som skyldes opphold eller behandling i en helseinstitusjon, og bruk av antibiotika registreres. Det gir helseinstitusjonene en mulighet til å vurdere om endring eller iverksetting av infeksjonsforebyggende tiltak er nødvendig, og til å se om bruk av antibiotika er i henhold til:

For mer informasjon om prevalensundersøkelsene og innlogging i PIAHnett, der de som leverer data kan se egne og nasjonale resultater:

Deltagelse  

De senere år (2016-2019) har 50-60 % av de anslagsvis 900 sykehjemmene i Norge deltatt i prevalensundersøkelsene. Det varierer hvilke sykehjem som deltar. I 2020 deltok omtrent 40 % av sykehjemmene i vår- og høstundersøkelsen (henholdsvis 422 og 379) med 19 076 og 17 283 beboere. Lavere deltagelse i 2020 kan skyldes økt arbeidsbelastning på grunn av koronapandemien.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner

Som i 2019 var nasjonal prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i vårens og høstens undersøkelse på henholdsvis 4,1 % og 4,2 % (figur 1). Det er den laveste prevalensen målt de siste 10 årene. Av de fire helsetjenesteassosierte infeksjonstypene som registreres, var urinveisinfeksjoner hyppigst forekommende. De utgjorde mer enn halvparten av infeksjonene i både vårens og høstens undersøkelse med henholdsvis 57 % og 56 %. Som tidligere år (2016-2019) hadde omtrent 10 % av beboerne urinveiskateter. Blant beboerne med urinveiskateter var prevalens av urinveisinfeksjoner på 6 % i begge undersøkelsene, mens den blant beboere uten urinveiskateter var omtrent 2 %.  

Figur 1. Prevalens av ulike helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehjem 2011-2020. Klikk på figuren for å forstørre. FHI
Figur 1. Prevalens av ulike helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehjem 2011-2020. Klikk på figuren for å forstørre. FHI

Bruk av antibiotika i sykehjem

På begge undersøkelsesdagene fikk omtrent 6 % av beboerne i sykehjem minst ett antibiotikum, inkludert legemidler mot soppinfeksjoner (antimykotika). Det er omtrent som i de fire foregående årene med 6-7 %. Totalt antall forskrivninger av antibiotika var vår og høst på henholdsvis 1048 og 940 (ekskludert antimykotika). Omtrent 30 % av antibiotika-forskrivningene i begge undersøkelsene var til forebygging av infeksjoner (figur 2). Metenamin er fortsatt hyppigst foreskrevet til forebygging med henholdsvis 71 % og 74 % vår og høst. Det viser et behov for å se på bruken av dette medikamentet til forebygging av urinveisinfeksjoner, som påpekt i Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (regjeringen.no).

I begge undersøkelsene var urinveisinfeksjoner (nedre og øvre) hyppigste indikasjon for forskrivning av antibiotika, også til behandling, etterfulgt av indikasjonen nedre luftveisinfeksjon. Forskrivningene til behandling av nedre urinveisinfeksjon utgjorde 27 % og 29 % av totalt antall forskrivninger i henholdsvis vår- og høstundersøkelsen (figur 2). De siste årene (2016-2019) har denne andelen utgjort mellom 24 % og 28 %.

Figur 2. Andel av antibiotikaforskrivninger til forebygging og behandling i sykehjem i prevalensundersøkelsen vår og høst 2020, per indikasjon. Klikk på figuren for å forstørre. FHI
Figur 2. Andel av antibiotikaforskrivninger til forebygging og behandling i sykehjem i prevalensundersøkelsen vår og høst 2020, per indikasjon. Klikk på figuren for å forstørre. FHI

Valg av antibiotika til behandling av urinveisinfeksjoner og nedre luftveisinfeksjoner ser hovedsakelig ut til å være i overensstemmelse med anbefalingene i den nasjonale retningslinjen. Bredspektrede antibiotika utgjorde omtrent 9 % av forskrivningen i sykehjem på hver av undersøkelsesdagene, og ble i hovedsak brukt til behandling av infeksjoner (figur 3).

Figur 3. Andel av antibiotikaforskrivninger til forebygging og behandling i sykehjem i prevalensundersøkelsen vår og høst 2020, per virkestoff. Klikk på figuren for å forstørre. FHI
Figur 3. Andel av antibiotikaforskrivninger til forebygging og behandling i sykehjem i prevalensundersøkelsen vår og høst 2020, per virkestoff. Klikk på figuren for å forstørre. FHI

Andelen sykehjemsbeboere med urinveisinfeksjon er fremdeles høyere blant beboere med urinveiskateter enn hos de uten kateter. Det anbefales å følge nasjonal veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

Infeksjonskontrollprogram

Det vil fortsatt være behov for økt implementering av infeksjonskontrollprogram (IKP) i sykehjem med tanke på infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking.

Eksterne lenker

02.11.2022: Denne rapporten ble første gang publisert i kategorien "Forskningsfunn" den 16.09.2021 og oppdatert 22.11.2021.