Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

Systematisk oversikt

Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

Publisert

Hensikten med denne oversikten var å undersøke diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver.

Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg

Hensikten med denne oversikten var å undersøke diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 12/2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Lauvrak V, Juvet LK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-151-1

Hovedbudskap

Hensikten med denne oversikten var å undersøke diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver. Vi utførte et systematisk litteratursøk med fokus på covid-19 og spytt. Søket ga 501 titler og sammendrag. Etter gjennomgang av disse, inspiserte vi 70 referanser i fulltekst og inkluderte 23 studier. Fra studiene ekstraherte vi data fra 27 sammenliknende analyser av totalt 7065 parede prøver og beregnet sensitivitet[1] og spesifisitet[2].

  • I fem studier, med totalt 4299 parede prøver fra screening av en hovedsakelig asymptomatisk populasjon, varierte sensitiviteten mellom analysene fra 61 % til 100 % (GRADE tillit til resultatet[3] moderat ⨁⨁⨁◯). Spesifisiteten varierte fra 95 % til 100 % (GRADE tillit til resultatet høy ⨁⨁⨁⨁).
  • I 11 studier, med totalt 1612 parede prøver fra screening av hovedsakelig symptomatiske personer, fant vi noe variasjon, men overveiende godt samsvar mellom spyttprøver og øvre luftveisprøver. På grunn av risiko for skjevhet, har vi lav tillit til estimater basert på disse studiene (GRADE tillit til resultatet lav ⨁⨁◯◯).
  • I 9 studier, med totalt 1154 parede prøver fra re-testing av pasienter med kjent Covid-19-status, fant vi også noe variasjon, men overveiende godt samsvar. På grunn av høy risiko for skjevhet, har vi svært lav tillit til estimater basert på disse studiene (GRADE tillit til resultatet svært lav ⨁◯◯◯).

Resultatene indikerer at den diagnostiske nøyaktigheten av rRT-PCR på spyttprøver, sammenlignet med øvre luftveisprøver, sannsynligvis er noe lavere med hensyn til sensitivitet, men høy med hensyn til spesifisitet. Den observerte variasjonen mellom analysene kan være relatert til både publikasjonsskjevhet (mer positive resultater publisert), risiko for skjevhet i inkluderte studier, tekniske og kliniske faktorer. De inkluderte studiene tillater ikke konklusjoner om hvilken faktor som kan ha størst innvirkning på resultatene.

 

[1] Sensitivitet er sannsynligheten for at en person med en gitt tilstand (syk/smittet) får tilstanden påvist med indeks testen sammenliknet med en referanse testen, dvs positiv test.

[2] Spesifisitet er sannsynligheten for at en person uten tilstanden (frisk/ikke smittet) får riktig svar med indeks testen sammenliknet med referanse testen, dvs negativ test.

[3] GRADE tillit til resultatet reflekterer vår tillit til at estimatet er nært en sann verdi. Jo lavere tillit vi har jo mer sannsynlig anser vi at der at nye studier vil kunne endre estimatet.