Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spredning av SARS-CoV-2 via kontakt- og dråpesmitte, 1. oppdatering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spredning av SARS-CoV-2 via kontakt- og dråpesmitte, 1. oppdatering

Notat

Spredning av SARS-CoV-2 via kontakt- og dråpesmitte, 1. oppdatering – en hurtigoversikt

Publisert

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Forside omslag notat covid-19_ENG.jpg

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.


Nedlastbar som pdf. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Brurberg KG.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-092-7

Hovedbudskap

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Vi identifiserte seks systematiske oversikter og 15 enkeltstudier. De inkluderte studiene er oppsummert i tekst og i tabeller.

Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at SARS-CoV-2, SARS-CoV og MERS-CoV kan overleve på overflater i timer eller dager, men vi vet mindre om smittsomheten til virus som avsettes på overflater.

Flere studier viser at SARS-CoV-2 har en tendens til å smitte mellom mennesker som oppholder seg i nærheten av hverandre. Indirekte smitte via virus som avsettes på overflater (fomites) kan forekomme, men forskningen er utført i laboratorier eller på sykehus, og det er uklart i hvilken grad indirekte kontaktsmitte er viktig med tanke på smitteutbredelse i samfunnet. En matematisk modelleringsstudie antyder at det relative bidraget fra indirekte kontaktsmitte er betydelig lavere enn for direkte kontakt, men disse resultatene er svært usikre.

Det er veldig utfordrende å skaffe sterke bevis for den relative betydningen av forskjellige smitteveier. Mennesker i nære relasjoner og mennesker som oppholder seg i nærheten av hverandre utsettes for ulike smitteveier. Mange smittefore-byggende tiltak vil også påvirke flere mulige smitteveier.