Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Språkferdigheter i barnehagen har sammenheng med leseforståelse i skolen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Språkferdigheter i barnehagen har sammenheng med leseforståelse i skolen

Forskningsomtale

Språkferdigheter i barnehagen har sammenheng med leseforståelse i skolen - Omtale av Campbell-oversikt

Publisert

Språklige ferdigheter i denne sammenhengen omfatter både språklig forståelse (som ordforråd og grammatiske ferdigheter) og avkodingsrelaterte ferdigheter (som fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap). Dette er viktig for utviklingen av ferdigheter i avkoding og leseforståelse på skolen. Funnene i denne oversikten antyder at undervisning i leseforståelse har større sjanse for å lykkes hvis den har en bred språklig tilnærming.

Førsteside Hjetland Preschool reading PLS NO.jpg

Språklige ferdigheter i denne sammenhengen omfatter både språklig forståelse (som ordforråd og grammatiske ferdigheter) og avkodingsrelaterte ferdigheter (som fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap). Dette er viktig for utviklingen av ferdigheter i avkoding og leseforståelse på skolen. Funnene i denne oversikten antyder at undervisning i leseforståelse har større sjanse for å lykkes hvis den har en bred språklig tilnærming.


Kan også lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Campbell Collaboration
  • Forfattere: Hjetland HN, Brinchmann EI, Scherer R, Melby-Lervåg M.
Fakta

Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er et internasjonalt, frivillig, ikke-kommersielt forskningsnettverk som publiserer systematiske oversikter. Vi oppsummerer funn fra, og evaluerer kvaliteten på studier som belyser spørsmålet om effekt av programmer innen sosial- og velferdsfeltet. Målsetningen vår er å hjelpe mennesker til å ta bedre valg og beslutningstakere til å ta bedre politiske beslutninger.

Hovedbudskap

Hva handler oversikten om?

Å finne ut hvordan en kan støtte utviklingen av barns leseforståelse på best mulig måte, krever innsikt i hvordan leseforståelse utvikles. For å formidle kunnskapen om det, oppsummerer denne oversikten funnene fra observasjoner av utviklingen av språk- og leseforståelse hos barn gjennom førskoleårene og videre ut i skolen. Å forstå utviklingen av leseforståelse og ferdighetene som ligger bak, kan hjelpe oss til å utvikle hypoteser om hvordan en kan undervise effektivt for å legge forholdene til rette for velfungerende leseforståelse. Disse hypotesene kan testes i randomiserte kontrollerte studier.

Hva er formålet med oversikten?

Denne systematiske oversikten fra Campbell ser på sammenhengen mellom språklige ferdigheter i førskolealder og senere leseforståelse. Oversikten oppsummerer resultatene fra 64 studier som forsket på denne sammenhengen ved å følge opp en gruppe barn over tid. De ble fulgt opp fra barnehagen og videre over i skolen.

Hvilke studier er inkludert?

Denne oversikten inkluderer studier som ser på sammenhengen mellom språkferdigheter i barnehagen og senere leseforståelse. Totalt 64 studier ble funnet, og alle ble inkludert i meta-analysen. Imidlertid hadde flere av dem betydelige svakheter. Blant annet var det studier med stort frafall, ikke tilfeldig utvelgelse av deltakere eller mangelfull informasjon i rapporteringen. De inkluderte studiene ble gjennomført mellom 1986 og 2016, og ble hovedsakelig utført i USA, Europa og Australia.

Hva er hovedfunnene i oversikten?

Avkodingsrelaterte ferdigheter i førskoleårene (som fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap) er indirekte relatert til leseforståelse i skolen via ordavkoding. Språkforståelse er direkte relatert til senere leseforståelse. Studiene viser at avkodingsrelaterte ferdigheter og språkforståelse er tydelig forbundet med hverandre. Videre hadde språkforståelse større betydning for leseforståelsen hos de eldre leserne enn de yngre.

Hva innebærer funnene i oversikten?

Funnene viser at et bredt spekter av språklige ferdigheter er viktig for utviklingen av leseforståelse. De antyder også at vellykket undervisning i leseforståelse krever at elevene oppnår gode språklige ferdigheter. Effekten av denne typen undervisning må testes i randomiserte kontrollerte studier, som også følger en gruppe barn over tid. De fremtidige studiene må ha med informasjon om test-reliabilitet, utvalgets representativitet og hvordan de har håndtert manglende data i studien.

Hvor oppdatert er oversikten?

Forfatterne søkte etter studier gjort frem til 2016. Den systematiske oversikten fra Campbell ble publisert i desember 2017.

Oversettelse av dette sammendraget fra engelsk ble gjort mulig med støtte fra American Institutes for Research.

  1. Hjetland HN, Brinchmann EI, Scherer R, Melby-Lervåg M. Preschool predictors of later reading comprehension ability. (2017). [Systematisk oversikt fra Campbell]. Campbell Collaboration. Hentet fra https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.4073/csr.2017.14