Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner endrer ikke atferd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner endrer ikke atferd

Forskningsomtale

Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner endrer ikke atferd - Omtale av Campbell-oversikt

Publisert

Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner øker kunnskapen om vold, fremmer holdninger som tilsier at man er mindre tilbøyelig til å akseptere vold i intime relasjoner, og øker bevisstheten om riktige holdninger for konfliktløsing. Slike programmer utgjør derimot liten effekt på atferd.

Forside Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner endrer ikke atferd.jpg

Skolebaserte programmer for å forhindre vold i intime relasjoner øker kunnskapen om vold, fremmer holdninger som tilsier at man er mindre tilbøyelig til å akseptere vold i intime relasjoner, og øker bevisstheten om riktige holdninger for konfliktløsing. Slike programmer utgjør derimot liten effekt på atferd.


Kan også lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Campbell Collaboration
  • Forfattere: De La Rue L, Polanin JR, Espelage DL, Pigott TD.
Fakta

Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er et internasjonalt, frivillig, ikke-kommersielt forskningsnettverk som publiserer systematiske oversikter. Vi oppsummerer funn fra, og evaluerer kvaliteten på studier som belyser spørsmålet om effekt av programmer innen sosial- og velferdsfeltet. Målsetningen vår er å hjelpe mennesker til å ta bedre valg og beslutningstakere til å ta bedre politiske beslutninger.

Hovedbudskap

Hva handler denne oversikten om?

Man estimerer at ulike former for overgrep forekommer i 3–10 % i unges intime relasjoner. Psykisk, fysisk og seksuell vold i intime relasjoner har betydelig innvirkning på unges mentale og fysiske helse. Vold i intime relasjoner kan ha langsiktige konsekvenser, som depresjon, spiseforstyrrelser og rusmisbruk, og kan påvirke skoleprestasjoner.

Denne oversikten oppsummerer kunnskapen som finnes om programmer i ungdomsskolen eller i videregående skole for å forhindre vold i intime relasjoner hos unge.

Hva er formålet med denne oversikten?

Denne systematiske oversikten fra Campbell undersøker effekten av skolebaserte tiltak rettet mot å redusere eller forhindre vold i intime relasjoner. Oversikten fokuserte på programmer som skulle endre holdninger og meninger, redusere voldsutøvelse, redusere antallet ofre for vold samt endre atferd. Den systematiske oversikten inkluderte 23 studier.

Hvilke studier er inkludert?

Bare studier av skolebaserte tiltak rettet mot å redusere eller forhindre vold i intime relasjoner ble inkludert. Enkelte studier tok i bruk tidligere utviklede programmer som «Love U2», «Safe Dates» og «Connections: Relationships and Marriage». Andre evaluerte tilpassede eller nyutviklede programmer.

For å kunne bli inkludert i oversikten var det et krav om at studiene målte tiltakenes innvirkning på ett eller flere av følgende: (a) kunnskap om vold, (b) holdninger til vold, (c) aksept av voldtektsmyter, (d) det å utøve vold, (e) det å bli offer for vold og (f) evnen til å erkjenne både trygg og usunn atferd i intime partnerkonflikter.

Bare studier med en godt definert kontrollgruppe ble inkludert. Denne systematiske oversikten oppsummerer data fra 23 studier. 14 av disse ble vurdert å ha en høy risiko for systematiske skjevheter. De inkluderte studiene ble gjennomført i USA og Canada.

Hvor effektive er de skolebaserte programmene?

Forebyggende programmer øker unges kunnskap om og holdninger til vold. Disse effektene så man også ved oppfølging over tid. Elever i tiltaksgruppen viste en moderat økning i kunnskap om vold, mindre aksept av stereotypiske “voldtektsmyter” og en moderat bedring når det gjaldt å løse konflikter i mellommenneskelige relasjoner på riktig måte.

Noen få studier undersøkte effekten av skolebaserte programmer på mengden vold som ble begått, og andelen ofre for vold. Disse studiene tyder på at forebyggende programmer utgjør liten forskjell på atferd.

Hvilken betydning har denne oversikten for politikere og beslutningstakere?

Det er viktig med programmer for å forhindre vold i relasjoner på grunn av innvirkningen vold har på unges liv samt på grunn av risikoen for langsiktige konsekvenser. Eksisterende programmer må bearbeides for bedre å understøtte atferdsendring. Ferdighetstrening blant elever kan bidra til å oppnå dette målet.

Hvilken forskningsmessig betydning har denne oversikten?

Forebyggende innsatser krever at både holdninger og atferd endres. Fremtidige studier må kanskje fokusere mer på å måle faktisk atferd i stedet for bare kunnskap og holdninger. Programmene må kanskje også ta hensyn til kontekstuelle sosiale faktorer, som innflytelsen fra andre unge, når det gjelder unges sosiale og atferdsmessige utvikling.

Alle de inkluderte studiene ble gjennomført i Nord-Amerika. Det trengs forskning fra andre deler av verden.

Hvor oppdatert er denne oversikten?

Søket ble fullført i juli 2013. Denne systematiske oversikten fra Campbell ble publisert 28. mai 2014.

Oversettelse av dette sammendraget fra engelsk ble gjort mulig med støtte fra American Institutes for Research.

  1. De La Rue L, Polanin JR, Espelage DL, Pigott TD. School‐Based Interventions to Reduce Dating and Sexual Violence: A Systematic Review. (2014). [Systematisk oversikt fra Campbell]. Campbell Collaboration. Hentet fra https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2014.7