Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera innsamlet sensommeren 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera innsamlet sensommeren 2020

Rapport

Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera innsamlet sensommeren 2020

Publisert

Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver samlet systematisk fra forskjellige geografiske regioner i Norge og dekker alle aldersgrupper. Totalt ble 1812 restsera fra 16 laboratorier prøvetatt i ukenummer 30-37, 2020, og testet for antistoffer mot SARS-CoV-2.

Forside_Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population.jpg

Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver samlet systematisk fra forskjellige geografiske regioner i Norge og dekker alle aldersgrupper. Totalt ble 1812 restsera fra 16 laboratorier prøvetatt i ukenummer 30-37, 2020, og testet for antistoffer mot SARS-CoV-2.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om rapporten

  • Utgitt: 12/2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Tunheim G, Kran AB, Rø G, Hungnes O, Lund-Johansen F, Tran T, Andersen JT, Vaage JT.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-155-9

Hovedbudskap

Covid-19 er en infeksjonssykdom som skyldes det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Infeksjon med SARS-CoV-2 induserer antistoffer mot viruset, og funn av spesifikke antistoffer mot SARS-CoV-2 i blod indikerer gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver som er systematisk samlet inn fra ulike geografiske områder i Norge, og som representerer alle aldersgrupper. Til sammen 1812 restsera fra 16 laboratorier ble samlet inn i fra slutten av juli til midten av september 2020 (uke 30-37). Serumprøvene ble testet for antistoffer mot SARS-CoV-2 ved hjelp av en ny metode som er utviklet og etablert ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Ut ifra disse nye målingene, lå den estimerte andelen av den norske befolkningen som har antistoffer mot SARS-CoV-2 (seroprevalensen) på 0,6 % [95 % kredibilitetsintervall 0,2 – 1,2]) i denne perioden. Dette er ikke signifikant forskjellig fra den estimerte seroprevalensen basert på målinger i 900 restsera samlet inn i april/mai 2020 (1,0 % [95 % kredibilitetsintervall 0,1 - 2,4]). Antistoffer mot SARS-CoV-2 ble funnet i prøver fra 6 av de 11 fylkene, men det var ingen signifikante forskjeller i estimert seroprevalens mellom de ulike fylkene. Imidlertid var det stor variasjon i antall prøver fra hvert fylke (fra 20 til 387) og det totale antallet positive prøver var lavt (11 stk). Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i estimert seroprevalens mellom ulike aldersgrupper eller mellom ulike kjønn.

Sommeren 2020 var det lite spredning av SARS-CoV-2 i Norge. Dette kan forklare hvorfor den estimerte seroprevalensen for Norges befolkning holdt seg tilnærmet uendret fra våren til sensommeren. Det var flere laboratorier som bidro og flere restsera som ble testet i denne andre innsamlingsrunden, slik at det er bedre presisjon i seroprevalensestimatet i denne andre studien av seroprevalens i Norge. Nye oppfølgingsstudier av antistoffer mot SARS-CoV-2 i fremtidige innsamlinger av restsera kan gi ytterligere informasjon om utviklingen av covid-19 pandemien i Norge.