Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in April/May 2020 and August 2019»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in April/May 2020 and August 2019

Rapport

Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in April/May 2020 and August 2019

Publisert

Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver som er systematisk samlet inn fra ulike geografiske områder i Norge, og som representerer alle aldersgrupper. Til sammen 900 restsera fra 9 laboratorier ble samlet inn i uke 17-20 2020 og testet for antistoffer mot SARS-CoV-2.

Seroprevalence report_Omslag.png

Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver som er systematisk samlet inn fra ulike geografiske områder i Norge, og som representerer alle aldersgrupper. Til sammen 900 restsera fra 9 laboratorier ble samlet inn i uke 17-20 2020 og testet for antistoffer mot SARS-CoV-2.


Om rapporten

  • Utgitt: 06/2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Tunheim G., Kran, AB., Rø, G., Steens, A., Hungnes O., Lund-Johansen, F., Tran, T., Andersen JT., Vaage, JT.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-109-2

Sammendrag

Covid-19 er en infeksjonssykdom som skyldes det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Infeksjon med SARS-CoV-2 induserer antistoffer mot viruset. Funn av antistoffer mot SARS-CoV-2 i blod indikerer derfor gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2. Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver som er systematisk samlet inn fra ulike geografiske områder i Norge, og som representerer alle aldersgrupper. Til sammen 900 restsera fra 9 laboratorier ble samlet inn i uke 17-20 2020 og testet for antistoffer mot SARS-CoV-2, ved hjelp av en ny metode som er utviklet og etablert ved Avdeling for immunologi og transfusjons­medisin ved Oslo universitetssykehus. Den estimerte andelen av den norske befolkningen som har antistoffer mot SARS-CoV-2 (seroprevalensen) ligger antagelig nær 1 % ut fra disse målingene (1.0% (95% kredibilitetsintervall 0.1 %- 2.4%)). Vi fant ingen forskjeller mellom kjønn eller forskjellige aldersgrupper, men dataene indikerer geografiske forskjeller i andelen positive prøver. Seroprevalensen ble estimert til å være høyere i Oslo enn i andre områder av landet, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Ikke alle fylker er inkludert i denne undersøkelsen, og det var relativt få prøver fra hvert laboratorium (gjennomsnittlig 100 prøver). Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Oppfølgingsstudier av antistoffer mot SARS-CoV-2 i fremtidige innsamlinger av restsera kan gi ytterligere informasjon om utviklingen av covid-19 pandemien i Norge.