Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide

Forskningsomtale

Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide

Publisert

Risikofaktorer for alvorlig covid-19 forløp hos gravide omfatter økt alder hos mor, høy kroppsmasseindeks eller at hun har andre kroniske sykdommer fra før. Samtidig har gravide i mindre grad symptomer som feber og muskelsmerter enn kvinner på samme alder som ikke er gravide. Det viser en systematisk oversikt.

Risikofaktorer for alvorlig covid-19 forløp hos gravide omfatter økt alder hos mor, høy kroppsmasseindeks eller at hun har andre kroniske sykdommer fra før. Samtidig har gravide i mindre grad symptomer som feber og muskelsmerter enn kvinner på samme alder som ikke er gravide. Det viser en systematisk oversikt.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 18.09.2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Reinar LM, Brurberg KG.

Hva sier forskningen?

Forfatterne av en systematisk oversikt som ble publisert i BMJ 1. september ønsket å vurdere kliniske funn, risikofaktorer samt forløp hos gravide og kvinner som nylig hadde født med mistenkt eller laboratoriebekreftet koronavirussykdom 2019 (covid-19). De gravide kvinnene ble sammenliknet med kvinner i fertil alder som også hadde covid-19. Forfatterne søkte etter forskningslitteratur i flere databaser. I alt 77 artikler tilfredsstilte inklusjonskriteriene.

Forfatterne konkluderte med at:

  • Økt alder, høy kroppsmasseindeks, høyt blodtrykk og diabetes mellitus (ikke svangerskapsdiabetes) er assosiert med alvorlig forløp av covid-19 blant gravide
  • Gravide med covid-19 opplever sjeldnere symptomer som feber og muskelsmerter enn kvinner som ikke er gravide
  • Gravide med covid-19 har noe økt risiko for alvorlige sykdomsforløp, sykehusinnleggelse og behov for ventilasjonsstøtte enn kvinner som ikke er gravide
  • Forekomst av premature fødsler er antakelig høyere blant gravide med covid-19 (OR 3,01 95% KI 1,16 til 7,85), men kan være et resultat av at sykehus har etablert egne oppfølgingsrutiner for gravide med covid-19. Forekomsten av spontane prematurfødsler ble estimert til seks prosent, noe som ikke er høyere enn normal.
  • En fjerdedel av nyfødte barn av mødre med påvist covid-19 ble innlagt på nyfødtintensivavdeling. Dette tallet er høyere enn for barn som fødes av mødre uten covid-19 (OR 3,13 95% KI 2,05 til 4,79), men kan være et resultat av at sykehus har etablert egne oppfølgingsrutiner for barn som er født av kvinner med covid-19.

Bakgrunn

Siden de første tilfellene av covid-19 ble rapportert i desember 2019 er det gjennomført studier for å utforske hvilke faktorer, sykdommer og tilstander som er assosiert med økt risiko for alvorlige sykdomsforløp. Alder og en del kroniske sykdommer ble raskt identifisert som en risikofaktorer. Det er også stilt spørsmål ved om graviditet er forbundet med høyere risiko for alvorlig sykdom og uønskede utfall hos mor og barn. Det kommer stadig ny kunnskap på feltet. For å planlegge tilbudet til gravide, fødende og barselomsorgen og iverksette nødvendige tiltak, er det viktig å holde oversikt over den forskningen som finnes.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av oversikten søkte etter studier i internasjonale databaser til og med 26. juni 2020. Oversiktsforfatterne inkluderte 77 observasjonsstudier, og de vurderte at de inkluderte studiene gjennomgående hadde lav risiko for systematiske skjevheter. De inkluderte studiene var fra USA, Kina, Italia, Spania, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Danmark, Israel, Japan, Mexico, Nederland og Portugal. Studiene omfattet 13 118 gravide/nylig gravide med covid-19 og 83 486 kvinner i fruktbar alder med covid-19. Studiene handlet om forekomst, symptomer, risikofaktorer, komplikasjoner og svangerskapsrelaterte utfall hos mor og barn. Forfatterne samarbeidet med en brukergruppe (Katie’s Team) som kommenterte på utførelse, tolkning og rapportering i denne systematiske oversikten via virtuelle møter.

Vi har vurdert den systematiske oversikten til å være av høy kvalitet. Oversikten er en «levende systematisk oversikt» som betyr at nye studier vil bli inkludert og at analysene vil bli oppdatert regelmessig.

Allotey J, Stallings E, Bonet M et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. PregCOV-19 Living Systematic Review Consortium: BMJ 2020;370:m3320  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3320