Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rapport fra workshop. Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rapport fra workshop. Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?

Rapport

Rapport fra workshop. Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?

Publisert

Bestillerforum RHF fikk i møte 27. april 2020 presentert en rapport om erfaringene med mini-metodevurdering i spesialisthelsetjenesten i Norge siden innføringen i 2013, som ledd i etableringen av systemet Nye metoder. Forumet besluttet at det må utarbeides et utkast til strategi for videreutvikling av mini-metodevurdering. Rapporten som ble fremlagt, bygger på en nasjonal workshop som ble avholdt på Oslo universitetssykehus 25. november 2019, og senere innspill fra referansegruppen i Nye metoder.

Forside workshop.jpg

Bestillerforum RHF fikk i møte 27. april 2020 presentert en rapport om erfaringene med mini-metodevurdering i spesialisthelsetjenesten i Norge siden innføringen i 2013, som ledd i etableringen av systemet Nye metoder. Forumet besluttet at det må utarbeides et utkast til strategi for videreutvikling av mini-metodevurdering. Rapporten som ble fremlagt, bygger på en nasjonal workshop som ble avholdt på Oslo universitetssykehus 25. november 2019, og senere innspill fra referansegruppen i Nye metoder.


Rapporten kan lastes ned som PDF. På norsk.

Om rapporten

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Arentz-Hansen H, Borgen K, Frisvold BS, Melien Ø, Nilsen E, Stoinska-Schneider A, Tvedt KM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-087-3

Hovedbudskap

Workshopen samlet 51 deltagere fra ulike nivå i spesialisthelsetjenesten, som delte sine erfaringer med mini-metodevurdering og ga innspill til forbedringer. Med rundt 70 publiserte mini-metodevurderinger i den nasjonale databasen hadde vi et godt erfaringsgrunnlag som utgangspunkt for diskusjonene.

Det ble trukket frem hvordan mini-metodevurdering kan brukes som redskap i faglig ledelse av sykehus, og være til hjelp i å prioritere og å velge de riktige metodene.

Det ble også fremhevet at mini-metodevurdering bidrar til en mer kunnskapsbasert drift og pasientbehandling i sykehusene, gir større åpenhet og at det bidrar til å unngå at man tar i bruk udokumentert behandling.

Erfaringene viser imidlertid også at det er store forskjeller i bruken mellom sykehusene. Det ble pekt på flere årsaker til dette, men mange trakk frem mangel på ledelsesforankring, og at det ikke blir satt av tilstrekkelig med tid til arbeidet i klinikkene.

Forslag til løsninger på dette, og andre forbedringer, ble diskutert i gruppearbeidene. Innspillene fra workshopen og referansegruppen vil tas med inn i prosessen for å utvikle en videre strategi for mini-metodevurdering. Denne vil så bli fremlagt for diskusjon på Bestillerforum RHF sitt heldagsmøte i 2020.