Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rådgivning om sunt kosthold og amming til gravide reduserer trolig risiko for hull i melketenner hos småbarn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Rådgivning om sunt kosthold og amming til gravide reduserer trolig risiko for hull i melketenner hos småbarn

Forskningsomtale

Rådgivning om sunt kosthold og amming til gravide reduserer trolig risiko for hull i melketenner hos småbarn

Publisert

Rådgivning om sunt kosthold og amming til gravide og spedbarnsmødre reduserer trolig risiko for hull i melketenner hos småbarn. Andre rådgivningstiltak har muligens liten eller ingen effekt på karies. Det viser en Cochrane-oversikt.

Rådgivning om sunt kosthold og amming til gravide og spedbarnsmødre reduserer trolig risiko for hull i melketenner hos småbarn. Andre rådgivningstiltak har muligens liten eller ingen effekt på karies. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i Tidsskriftet for jordmødre

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Dalsbø TK, Dahm KT.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av ulike tiltak gitt til gravide og spedbarnsmødre for å redusere risikoen for hull i melketenner hos deres barn sammenlignet med vanlig praksis?

Resultatene viser at:

 • Rådgivning om sunt kosthold og amming reduserer trolig antallet småbarn som får hull i melketenner sammenlignet med vanlig praksis.
 • Rådgivning om amming gir muligens liten eller ingen forskjell i antallet småbarn som får hull i melketenner sammenlignet med vanlig praksis.
 • Vi vet ikke om rådgivning om sunt kosthold hos spedbarn påvirker antall småbarn som får hull i melketennene fordi vi har svært liten tillit til resultatet.
 • Undervisning om tannhelse i tillegg til rådgivning om sunt kosthold hos spedbarn gir muligens liten eller ingen forskjell i antallet småbarn som får hull i melketenner sammenlignet med vanlig praksis.
Tabell 1: Resultattabell

Hva skjer?

Vanlig praksis

Rådgivning

Tillit til resultatet1

Effekt av rådgivning om sunt kosthold og amming

Karies i melketenner (0-6 år)

Rådgivning om sunt kosthold og spisevaner reduserer trolig antallet småbarn som får hull i melketenner sammenlignet med vanlig praksis

511

per 1000

440

per 1000 (383- 501)*

Middels

⊕⊕⊕◯

 

Effekt av rådgivning om amming

Karies i melketenner (0-6 år)

Rådgivning om amming gir muligens liten eller ingen forskjell i antallet småbarn som får hull i melketenner sammenlignet med vanlig praksis

689

per 1000

661

per 1000 (613 til 709)*

Liten

⊕⊕◯◯

Effekt av rådgivning om sunt kosthold hos spedbarnet

Karies i melketenner (0-6 år)

Vi vet ikke effekten av rådgivning om sunt kosthold hos spedbarn reduserer antall hull i tennene hos småbarn fordi vi har svært liten tillit til resultatet.

 

Vi rapporterer ikke tall vi har svært liten tillit til

Svært liten

⊕◯◯◯

Effekt av undervisning om tannhelse i tillegg til rådgivning om sunt kosthold hos spedbarn

Karies i melketenner (0-6 år)

Rådgivning om tannhelse og sunt kosthold hos spedbarn gir muligens liten eller ingen forskjell i antallet småbarn som får hull i melketenner sammenlignet med vanlig praksis

537

per 1000

489

per 1000 (403 til 591)*

Liten

⊕⊕◯◯

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten.

Bakgrunn

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at alle gravide får råd og veiledning. For friske gravide tilbys et basisprogram med åtte konsultasjoner. Vanlig innhold i slike konsultasjoner er rutineprøver, ultralyd og kostholdsveiledning. Ved behov tilbys ekstra oppfølging (https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller). Etter fødsel er de fleste gravide bare noen dager på sykehuset før de sendes hjem vanligvis etter at amming er etablert. Deretter er det helsestasjonen som gir tilbud om oppfølging. Dette skal skje etter et fast program (https://helsenorge.no/etter-fodsel/oppfolging-etter-hjemkomst).

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser januar 2019 og fant 17 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 23 732 gravide og spedbarns mødre.  Det pågår nå en rekke studier om dette så oversikten må oppdateres jevnlig.  

 

Tabell 2: Om studien

PICO

Hva lette de etter?

Hva fant de?

Populasjon

 

Fokuset var på gravide og eventuelt spedbarnsforeldre.

I 15 av de 17 inkluderte studiene var deltakerne gravide kvinner eller spedbarnsmødre med barn under ett år. I en studie var det gitt oppfølging til barn under ett år med både mødre og fedre og i en studie var det oppfølging av barn under ett år som hadde bestemødre som omsorgsperson. 

Tiltak og sammenligning

 

Hva slags tiltak og sammenligninger var de interessert i?

De fant flest studier om ulike kostholdsveiledning som var ofte var samlet i pakker sammenlignet med vanlig praksis. Samlet sett var det gjennomgående fokus på å amme, redusert bruk av flaskemating, god tannhelse og sunne matvaner. Det var også to studier som så på bruk av antimikrobe og xylitol-tyggegummi.

Utfall

 

Hvilke primærutfall og sekundærutfall så de etter?

Karies hos barna var primærutfallet. Også sekundære utfall som øvrig tannhelsestatus og bruk av tannhelsetjeneste hos barn og mor ble sett etter, men det har vi ikke rapportert. 

Setting

Hvilke land, hvilken helsesetting?

Studiene var utført i Sverige, Finland, England, Russland, USA, Canada, Brasil, Australia og Uganda.

Tillit til resultatet

Oversiktsforfatterne brukte GRADE til å vurdere tilliten til primærutfallet for alle seks sammenligningen.

Hovedårsak til at tilliten ble gradert ned til middels var at studiene ikke var gjennomført godt nok. Enkelte ganger ble tilliten ytterligere gradert ned til liten og svært liten fordi studiene ikke var store nok.

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte (Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp

Kilde

Riggs E, Kilpatrick N, Slack-Smith L, Chadwick B, Yelland J, Muthu MS, Gomersall JC. Interventions with pregnant women, new mothers and other primary caregivers for preventing early childhood caries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 11. Art. No.: CD012155. DOI: 10.1002/14651858.CD012155.pub2.