Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Nytteverdien av behandling for personer med kreft i bukspyttkjertelen: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

Samvalgssenteret ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med aktiv observasjon sammenlignet med operasjon for personer med kreft i bukspyttkjertelen.

Forside Bukspyttkjertelkreft.jpg

Samvalgssenteret ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med aktiv observasjon sammenlignet med operasjon for personer med kreft i bukspyttkjertelen.


Hovedbudskap

Samvalgssenteret ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med aktiv observasjon sammenlignet med operasjon for personer med kreft i bukspyttkjertelen.

Vi inkluderte én systematisk oversikt. Den fant ingen relevante studier om tre av sammenligningene, men identifiserte fire studier om de tre andre sammenligningene. Kort oppsummert kan vi si at det er:

  • Muligens liten eller ingen forskjell i overlevelse mellom gemcitabin og lindrende behandling. Vi vet ikke om bruk av gemcitabin påvirker livskvalitet, symptomlindring og bivirkninger da vi ikke fant forskning om dette.
  • Muligens bedre overlevelse, bedre symptom-lindring og færre som opplever forverret livskvalitet med folfirinox sammenlignet med gemcitabin, men flere opplever bivirkninger.
  • Muligens bedre overlevelse og symptom-lindring med gemcitabin + nab-paklitaksel sammenlignet med gemcitabine alene, men flere bivirkninger. Livskvalitet var ikke målt i den inkluderte studien.
  • Vi vet ikke forskjellen i effekten av lindrende behandling sammenlignet med folfirinox fordi vi mangler forskning.
  • Vi vet ikke forskjellen i effekt mellom lindrende behandling og gemcitabin + nab-Paklitaksel da vi mangler forskning.
  • Vi vet ikke forskjellen i effekt mellom folfirinox og gemcitabin + nab-Paklitaksel da vi mangler forskning om dette.
Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø TK, Rakkenes K, Jacobsen S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-094-1