Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv

Forskningskartlegging

Kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv: et systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv.

Forside kjønnsdelt utdanning .jpg

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv.


Kan lastes ned som PDF. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg RC, Nøkleby H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-114-6

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv.

Metode

Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’. Vi søkte i juni 2020 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter empirisk litteratur i Norden, publisert 2019-2020. To forskere gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandler årsakene til kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg eller tiltak som kan skape endring på dette feltet.

Resultater

Vi inkluderte 23 studier:

  • 17 studier om årsakene til kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg
  • 6 studier om tiltak og prosesser som kan redusere kjønnsforskjeller innenfor utdannings- og yrkesliv.

Litt over halvparten av disse 23 studiene fokuserte på yrkesliv. Blant de inkluderte studiene var det én kunnskapsoppsummering og fem kvalitative studier. Det var flest studier fra Sverige (n=10) og Norge (n=5).

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.