Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kan myomektomi hjelpe ved infertilitet?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kan myomektomi hjelpe ved infertilitet?

Forskningsomtale

Kan myomektomi hjelpe ved infertilitet? Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Myomektomi fører muligens til at flere blir gravide, men det behøves mer forskning for å trekke sikre konkusjoner. Det viser en Cochrane-oversikt.

Myomektomi fører muligens til at flere blir gravide, men det behøves mer forskning for å trekke sikre konkusjoner. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Dalsbø TK, Dahm KT.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av myomektomi hos infertile kvinner sammenlignet med ingen behandling?

Resultatene viser at myomektomi fører muligens til at:

 • Flere blir gravid, men feilmarginen viser også at det er en sjanse for liten eller ingen forskjell
 • Liten eller ingen forskjell i spontanabort
Tabell 1. Resultattabell

Hva skjer?

UTEN behandling

MED myomektomi

Tillit til resultatet1

Graviditet

Myomektomi øker muligens antallet som blir gravid sammenlignet med ingen behandling

214

per 1000 kvinner

400

per 1000 kvinner (209 til 627)*

Liten

⊕⊕◯◯

 

Spontanabort

Myomektomi muligens liten eller ingen forskjell i antall spontanaborter sammenlignet med ingen behandling

119

per 1000 kvinner

172

per 1000 kvinner (60 til 403)*

Liten

⊕⊕◯◯

 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. Vi har vurdert tilliten til liten, men forfatterne av Cochrane-oversikten vurderte den til svært liten. Når studien har med så få kvinner, øker sjansen for at konfidensintervallet blir bredt. Ny forskning vil kunne endre konklusjonen og hvor stor tillit vi har til resultatet.

Bakgrunn

Kvinner som har prøvd å bli gravid i minst ett år uten å lykkes, kan få diagnosen infertilitet. Det er mange mulige årsaker til infertilitet. To av de vanligste årsakene er endometriose og livmorknuter. Hos kvinner som har endometriose og livmorknuter finnes det behandling som øker sjansen for å bli gravid. På helsenorge.no omtales hysteroskopisk myomektomi som en operasjonstype gjennom skjeden for å fjerne livmorknutene. Formålet er å beholde livmoren slik at kvinner fremdeles kan få barn. Hysteroskopisk myomektomi betyr at kirurgen bruker et instrument inne i livmoren. Fjerning av livmorknuter kan hjelpe på fruktbarheten og redusere sjansene for spontanabort. Det antas at tre år etter operasjonen har livmorknutene vokst tilbake hos én av fire kvinner.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser mai 2018 og fant to randomiserte kontrollerte studier med til sammen 298 kvinner. Studiene var utført i Spania og Italia. Vi har liten tillit til resultatene fordi studien ikke var stor nok.

Tabell 2.

PICO

Hva lette de etter?

Hva fant de?

Populasjon

 

Kvinner i fertil alder som ønsker å bli gravid.

Kvinnene var gjennomsnittlig over 30 år og hadde forsøkt å bli gravid i mer enn ett år. I den ene studien som inkluderte kvinner med livmorknuter fikk ikke kvinner som hadde to eller flere store (over fire cm) livmorknuter delta i forskningsforsøket. I den andre studien hadde kvinnene endometeriepolypper.

Tiltak og sammenligning

 

Hysteroskopi sammenlignet med ingen, eller annen behandling.

De fant en studie som sammenlignet myomektomi med ingen behandling (se funn i resultattabellen). En annen studie sammenlignet hysteroskopisk fjerning av endometeriepolypper med hysteroskopisk prøvetaking (biopsi) av livmorknutene.

Utfall

 

Primærutfall var levendefødte barn og komplikasjoner.  Sekundærutfall var graviditet og spontanabort.

Ingen av studiene rapporterte levendefødte barn og komplikasjoner. Studien om  hysterospki hadde kun rapportert at over dobbelt så mange ble gravide, men dette funnet ble ikke slått sammen med resultatet fra studien om myomektomi.

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte (les mer Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp