Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kan e-sigaretter bidra til røykeslutt?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kan e-sigaretter bidra til røykeslutt?

Forskningsomtale

Kan e-sigaretter bidra til røykeslutt?

Publisert

Flere klarer trolig å slutte å røyke med e-sigaretter med nikotin sammenlignet med andre røykesluttiltak. Flere og større studier vil gi oss sikrere konklusjoner om uønskede effekter av e-sigaretter. Det viser en Cochrane-oversikt.

Flere klarer trolig å slutte å røyke med e-sigaretter med nikotin sammenlignet med andre røykesluttiltak. Flere og større studier vil gi oss sikrere konklusjoner om uønskede effekter av e-sigaretter. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i Sykepleien Forskning.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Dalsbø TK, Fønhus MS.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av e-sigaretter hos personer som røyker?

Resultatene viser at:

 • Blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin klarer trolig flere å slutte å røyke sammenlignet med å bruke nikotinerstatning.
 • Det er muligens liten eller ingen effekt på uønskede, eller svært uønskede effekter blant de som bruker e-sigaretter med nikotin sammenlignet med nikotinerstatning.
 • Blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin klarer trolig flere å slutte å røyke sammenlignet med å bruke e-sigaretter uten nikotin.
 • Det er muligens liten eller ingen effekt på uønskede, eller svært uønskede effekter blant de som bruker e-sigaretter med nikotin sammenlignet e-sigaretter uten nikotin.

Tabell for sammenligningen mellom nikotinerstatning og e-sigaretter med nikotin

Hva skjer?

Nikotinerstatning

E-sigaretter med nikotin

Tillit til resultatet1

Røykeslutt etter seks måneder

Blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin klarer trolig flere å slutte å røyke sammenlignet med å bruke nikotinerstatning

6

per 100

10

per 100 (8 til 14)*

 

 

Middels

 

Uønskede effekter opptil seks måneder

Det er muligens liten eller ingen effekt på uønskede effekter blant de som bruker e-sigaretter med nikotin sammenlignet med nikotinerstatning

45

per 100

44

per 100 (36 til 53)*

 

 

Liten

 

Svært uønskede effekter opptil ett år

Det er muligens liten eller ingen effekt på svært uønskede effekter blant de som bruker e-sigaretter med nikotin sammenlignet med nikotinerstatning

5

per 100

7

per 100 (4 til 13)*

 

 

Liten

 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. Uønskede effekter var stort sett rapportert som irritasjon i hals eller munn, hodepine, hoste og kvalme.

 

 

Tabell for sammenligningen mellom e-sigaretter med eller uten nikotin

Hva skjer?

E-sigaretter uten nikotin

E-sigaretter med nikotin

Tillit til resultatet1

Røykeslutt etter seks måneder

Blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin klarer trolig flere å slutte å røyke sammenlignet med å bruke e-sigaretter uten nikotin

6

per 100

10

per 100 (6 til 18)*

 

 

Middels

 

Uønskede effekter opptil seks måneder

Det er muligens liten eller ingen effekt på uønskede effekter blant de som bruker e-sigaretter med nikotin sammenlignet e-sigaretter uten nikotin

35

per 100

35

per 100 (25 til 47)*

 

 

Liten

 

Svært uønskede effekter opptil ett år

Det er muligens liten eller ingen effekt på svært uønskede effekter blant de som bruker e-sigaretter med nikotin sammenlignet e-sigaretter uten nikotin

2

per 100

0

per 100 (0 til 4)*

 

 

Liten

 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. Uønskede effekter var stort sett rapportert som irritasjon i hals eller munn, hodepine, hoste og kvalme.

 

Bakgrunn

Rundt ni prosent av den norske befolkningen røyker daglig og ti prosent tar seg en røyk av og til, ifølge forebygging.no . Andelen som røyker daglig, har blitt kraftig redusert samtidig som at flere enn tidligere bruker snus. I det siste har det også kommet elektroniske sigaretter (e-sigaretter). Disse e-sigarettene finnes både med og uten nikotin.

Røyking er sterkt avhengighetsskapende. Personer som forsøker å slutte å røyke, må samtidig forholde seg til fysiske, psykiske og atferdsmessige sider ved avhengigheten og påfølgende abstinenssymptomer. Å røyke øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer som kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer, med påfølgende økt risiko for tidlig død.

Det finnes en rekke tiltak for røykeslutt til personer som ønsker å slutte å røyke. De vanligste er psykologiske tiltak, som rådgivning, medikamentelle tiltak eller ulike nikotinerstatningspreparater. Hos Helsenorge.no får du informasjon om alle tilgjengelig hjelp for å oppnå røykeslutt. Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, får ofte råd om skadereduserende tiltak som e-sigaretter og andre mindre farlige nikotinprodukter for å redusere risikoen for tobakksrelaterte sykdommer og død. Mindre farlige nikotinprodukter er for eksempel nikotinplaster, nikotintyggegummi, snus, lavnikotinsigaretter eller medikamenter.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i januar 2020, og fant 50 studier, hvorav 26 var randomiserte kontrollerte studier med til sammen 12 430 personer. Dette er en oppdatering av en eldre oversikt. Fremover vil dette være en levende oversikt med månedlige oppdateringer (se referanser under).

PICO-tabell

PICO

Hva lette de etter?

Hva fant de?

Populasjon

 

Personer som røyker

Forfatterne fant 27 studier med personer som var motivert til røykeslutt og 15 studier som utelukkende rekruterte personer som ikke var motivert til røykeslutt. I fire studier var ikke motivasjon oppgitt. Det var 15 studier som hadde spesifikke inklusjonskriter som personer med fysiske lidelser som hjertelidelser, kreft, hiv, eller periondontitt. Det var tre studier som kun inkluderte personer med svært alvorlige psykiske lidelser. Og tre studier som kun inkluderte personer som var, eller nyig hadde vært i rusbehandling. En studie inkluderte kun personer over 55 år, én hadde bare med unge voksne og én studie inkluderte personer som var hjemløse.

Tiltak og sammenligning

 

Hva slags tiltak og sammenligninger var de interessert i?

Studier som sammenlignet e-sigaretter med en kontrollgruppe ble inkludert. De fant studier som så på e-sigaretter med nikotin og kontrollgruppene fikk enten e-sigaretter uten nikotin, nikotinerstatning som nikotintyggis eller nikotinplaster, legemiddelet vareniklin, støttetiltak som råd og veiledning eller ingen tiltak.

Utfall

 

Hvilke primærutfall (og sekundærutfall)?

Forfatternes primærutfall var røykeslutt og uønskede effekter. Sekundærutfall var karbonmonoksid, blodtrykk, hjerterytme, oksygenmetning i blodet, lungefunksjon og giftnivåer. Vi har kun presentert de viktigste utfallene. Studiene som var inkludert hadde målt røykeslutt ved seks måneder eller lengre oppfølgingstid. Uønskede effekter var stort sett rapportert som irritasjon i hals eller munn, hodepine, hoste og kvalme. De fleste uønskede effektene var forbigående.

Setting

Hvilke land?

USA (21 studier), England (ni studier), Italia (syv studier), Australia (to studier), New Zealand (to studier), Hellas (to studier), og en studie i henholdvis Belgia, Canada, Polen, Sør-Korea, Sør-Afrika, Sveits og Tyrkia.

Tillit til resultatet

De brukte GRADE for å vurdere tillit til resultatene

Vi har middels og liten tillit til utfallene fordi studiene ikke er store nok.

 

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte (les mer Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp