Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva kan øke sjansen for å bli gravid hos par med uforklart infertilitet?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hva kan øke sjansen for å bli gravid hos par med uforklart infertilitet?

Forskningsomtale

Hva kan øke sjansen for å bli gravid hos par med uforklart infertilitet?

Publisert

For par som har uforklarte fertilitetsproblemer kan injisering av sæd i livmor kombinert med ovulasjonsstimulerende eller ovulasjonsinduserende medikamenter trolig øke sjansen for å bli gravid. Det viser en Cochrane-oversikt.

For par som har uforklarte fertilitetsproblemer kan injisering av sæd i livmor kombinert med ovulasjonsstimulerende eller ovulasjonsinduserende medikamenter trolig øke sjansen for å bli gravid. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i Tidsskriftet for jordmødre

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Reinar LM, Dalsbø TK.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av injisering av sæd i livmor (interuterin inseminasjon) kombinert med ovulasjonsstimulerende medikamenter som klomifensitrat eller letrozol hos par som har uforklarte fertilitetsproblemer sammenlignet med inseminasjon eller samleie i naturlig syklus?

Resultatene viser at:

 • Inseminasjon i syklus stimulert med klomifensitrat eller letrozol øker trolig antall barnefødsler sammenlignet med planlagt samleie eller samleie i naturlig syklus
 • Inseminasjon i stimulert syklus gir muligens liten forskjell i flerlingsvangerskap sammenlignet med planlagt samleie eller samleie i naturlig syklus. Men betydelig usikkerhet fordi feilmarginen er stor.
 • Det ble ikke rapportert noen tilfeller av hyperstimuleringssyndrom i studiene som sammenliknet inseminasjon i naturlig eller stimulert syklus.
Tabell 1: Inseminasjon av sæd i hormonstimulert syklus sammenliknet med planlagt samleie eller samleie i naturlig syklus

Hva skjer?

Naturlig syklus

Kunstig syklus

Tillit til resultatet1

Inseminasjon i syklus stimulert med klomifensitrat eller letrozol øker trolig antall barnefødsler sammenlignet med planlagt samleie eller samleie i naturlig syklus

90

per 1000 par

307

per 1000 par (165 til 497)*

Middels

⊕⊕⊕◯

Inseminasjon i stimulert syklus gir muligens liten forskjell i flerlingsvangerskap sammenlignet med planlagt samleie eller samleie i naturlig syklus. Men betydelig usikkerhet fordi feilmarginen er stor.

4

per 1000 par

13

per 1000 par (2 til 79)*

Liten

⊕⊕◯◯

Inseminasjon i syklus stimulert med klomifensitrat eller letrozol øker trolig antallet graviditeter sammenlignet med planlagt samleie eller samleie i naturlig syklus.

110

per 1000 par

366

per 1000 par (215 til 549)*

Middels

⊕⊕⊕◯

Det ble ikke rapportert noen tilfeller av hyperstimuleringssyndrom  i studiene som sammenliknet inseminasjon i naturlig eller stimulert syklus.

Ingen tilfeller

Ingen tilfeller

 

Inseminasjon i syklus stimulert med klomifensitrat eller letrozol øker trolig antall spontanaborter sammenlignet med planlagt samleie eller samleie i naturlig syklus.

31

per 1000

84

per 1000 (36 til 183)*

Middels

⊕⊕⊕◯

Vi vet ikke hvordan inseminasjon i stimulert eller naturlig syklus påvirker risikoen for svangerskap utenfor livmor.

Kan ikke beregnes fordi det var ingen tilfeller i tiltaksgruppen

Ingen tilfeller

Liten

⊕⊕◯◯

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten.

Bakgrunn

De fleste par i fruktbar alder som forsøker å få barn, blir gravide innen ett år. Dersom kvinnen ikke blir gravid og det ikke skyldes medisinske årsaker er fertilitetsproblemet uforklart. Dette er tilfellet hos en av fire par som ikke blir gravide. For dem kan fertilitetsbehandling være et alternativ. Det finnes flere valgmuligheter som beregning av eggløsning, planlegge tidspunkt for samleie, hormonbehandling, legemidler, injisering av sæd i livmoren og assistert befruktning.

Injisering av sæd i livmor er et ganske vanlig tilbud til par med uforklart infertilitet. Dette kan gjøres med eller uten medikamenter som stimulerer eggstokkene. Medikamenter som klomifensitrat eller letrozol vil øke antall egg, men er også assosiert med bivirkninger som hyperstimuleringssyndrom og flerlingsvangerskap. Resultatene fra denne oversikten kan bidra til å informere par som ønsker infertilitetsbehandling om fordeler og ulemper ved alternativene.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av denne Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i oktober 2019, og fant totalt 15 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 2 068 kvinner.

Tabell 2: Mer om Cochrane-oversikten

PICO

Hva lette de etter?

Hva fant de?

Populasjon

 

Par med uforklarte infertilitetsproblemer som hadde forsøkt å bli gravide i over ett år.

Randomiserte studier som inkluderte 2068 kvinner med uforklart infertilitet. Gjennomsnittsalder var mellom 30 og 34 år. Mange par hadde vært infertile mer enn tre år (fra ett til 15 år).

Tiltak og sammenligning

 

Injisering av sæd i livmoren sammenlignet med vanlig praksis eller beregning av tidspunkt for samleie i:

- naturlig syklus

- medikamentstimulert syklus.

I Cochraneoversikten rapporteres det for totalt fem sammenlikninger som alle involverer intrauterin inseminasjon, men ellers har til dels stor variasjoner.  I tabellen overfor rapporterer vi fra tre studier som vurderte inseminasjon i hormonstimulert syklus sammenliknet med planlagt samleie eller samleie i naturlig syklus for par med uforklart subfertilitet.

Utfall

 

Fødselsrate, barnefødsler, fleringsvangerskap, graviditetsrate og bivirkninger som hyperstimuleringssyndrom, spontanaborter og ektopiske svangerskap.

Studiene rapporterte utfallsmål som antall barnefødsler (live birth) eller antall svangerskap, flerlinger, spontanaborter, ektopiske svangerskap og hyperstimuleringssyndrom.

Setting

Spesialisthelsetjenesten

Studiene var utført i Sverige, Slovakia, Storbritannia, Italia, Nederland, India, New Zealand og USA.

Tillit til resultatet

GRADE vurderinger ble gjort (se eget punkt om GRADE metodikk under).

Vi har moderat og liten tillit til resultatene som er oppsummert. Den største begrensningen er at det er få studier for hver sammenlikning og dermed stor feilmargin i noen av resultatene.

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte (les mer Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp