Hopp til innhold

Rapport

Folkehelseinstituttet – Årsrapport 2019

Her kan du lese om virksomheten, den nye strategien, aktiviteter og resultater, samt økonomisk utvikling og nøkkeltall for 2019. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.

Her kan du lese om virksomheten, den nye strategien, aktiviteter og resultater, samt økonomisk utvikling og nøkkeltall for 2019. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.


Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Instituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar instituttet til bedre helse i Norge og globalt. Folkehelseinstituttet arbeider faglig uavhengig og bygger på verdiene faglig solid, nyskapende, åpen, respektfull og samarbeidende.

Instituttets oppdragsgivere og brukere er helsemyndigheter og andre myndigheter nasjonalt, regionalt og i kommunene, helse- og omsorgstjenestene, befolkningen generelt, pasientgrupper, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, media, universitets- og høyskolesektoren og forskningsinstitutter, næringslivsaktører, internasjonale organisasjoner og andre.

Om rapporten

  • Utgitt: 04/2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Stoltenberg C, Egner I, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Fougner S.