Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak

Systematisk oversikt

Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak: oversikt over systematiske oversikter

Publisert

Formålet med oversikten over systematiske oversikter har vært å se på effektene av ulike systemer for hastegradsvurdering, med eller uten påfølgende overvåkingstiltak, i somatiske akuttmottak sammenliknet med andre systemer eller vanlig praksis på utvalgte pasient- eller helsepersonellutfall

Forside akuttmottak.jpg

Formålet med oversikten over systematiske oversikter har vært å se på effektene av ulike systemer for hastegradsvurdering, med eller uten påfølgende overvåkingstiltak, i somatiske akuttmottak sammenliknet med andre systemer eller vanlig praksis på utvalgte pasient- eller helsepersonellutfall


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Larun L, Forsetlund L, Dahm KT, Hval G, Lerner M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-142-9

Hovedbudskap

Somatiske akuttmottak tar imot pasienter med akutt behov for helsehjelp. På akuttmottaket blir pasientene hastegradsvurdert og prioritert (triagert) og overvåket i henhold til sine umiddelbare behov. Formålet med oversikten over systematiske oversikter har vært å se på effektene av ulike systemer for hastegradsvurdering, med eller uten påfølgende overvåkingstiltak, i somatiske akuttmottak sammenliknet med andre systemer eller vanlig praksis på utvalgte pasient- eller helsepersonellutfall

  • Èn systematisk oversikt vurderte effekten av Manchester Triage System sammenlignet med andre systemer for hastegradsvurdering eller manglende bruk av systemer for hastegradsvurdering. Den tilgjengelige dokumentasjonen er for usikker til å avgjøre om anvendelse av Manchester Triage System påvirker tid til behandling .
  • Vi fant ingen oversikter som vurderte effekten av systemer for hastegradsvurdering på sykelighet, dødelighet, tid til foreløpig diagnose på akuttmottaket, liggetid på akuttmottak, pasienttilfredshet, kostnader ved overvåkingsrutiner, helsepersonells jobbtilfredshet eller helsepersonells sykefravær
  • Vi ekskluderte 15 oversikter om diagnostisk nøyaktighet av systemer for hastegradsvurdering som inkluderte pasienter med ulike medisinske diagnoser.