Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av frihetsstraff kontra ikke-frihetsberøvende straff på gjentatte lovbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av frihetsstraff kontra ikke-frihetsberøvende straff på gjentatte lovbrudd

Forskningsomtale

Effekt av frihetsstraff kontra ikke-frihetsberøvende straff på gjentatte lovbrudd - Omtale av Campbell-oversikt

Publisert

Frihetsstraff, som fengsling, fungerer ikke bedre enn ikke-frihetsberøvende straff når det gjelder å redusere gjentatte lovbrudd.

Forside Effekt av frihetsstraff kontra ikkefrihetsberøvende straff på gjentatte lovbrudd.jpg

Frihetsstraff, som fengsling, fungerer ikke bedre enn ikke-frihetsberøvende straff når det gjelder å redusere gjentatte lovbrudd.


Kan også lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Campbell Collaboration
  • Forfattere: Villettaz P, Gillieron G, Killias M.
Fakta

Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er et internasjonalt, frivillig, ikke-kommersielt forskningsnettverk som publiserer systematiske oversikter. Vi oppsummerer funn fra, og evaluerer kvaliteten på studier som belyser spørsmålet om effekt av programmer innen sosial- og velferdsfeltet. Målsetningen vår er å hjelpe mennesker til å ta bedre valg og beslutningstakere til å ta bedre politiske beslutninger.

Hovedbudskap

Hva handler denne oversikten om?

Lovbrytere kan begå nye lovbrudd. Det er viktig å vite hvilke typer straff som reduserer gjentatte lovbrudd, og hvorvidt noen metoder er mer effektive enn andre for å redusere gjentatte lovbrudd.

Det er to typer straff. Frihetsstraff berøver lovbryterne bevegelsesfriheten ved å plassere dem i institusjoner, som fengsler, frigangshjem eller disiplinærinstitusjoner. Ikke-frihetsberøvende straff (også kalt “alternativ straff” eller “samfunnsstraff”) omfatter samfunnsnyttig arbeid, elektronisk overvåking og bøter. Denne oversikten undersøker om det er forskjell på effekten av frihetsstraff og ikke-frihetsberøvende straff når det gjelder å redusere gjentatte lovbrudd.

Hva er formålet med denne oversikten?

Denne systematiske Campbell-oversikten undersøker effekten av frihetsstraff og ikke-frihetsberøvende straff på gjentatte lovbrudd. Forfatterne fant 14 høykvalitetsstudier, deriblant tre randomiserte, kontrollerte studier og to naturlige eksperimenter.

Hvilke studier er inkludert i denne oversikten?

De inkluderte studiene besto av minst to grupper: en gruppe som hadde fått frihetsstraff, og en gruppe som hadde fått ikke-frihetsberøvende straff. Straffen måtte være idømt etter et lovbrudd, og det måtte være minst ett mål på gjentatt lovbrudd, som ny arrestasjon.

14 høykvalitetsstudier som sammenlignet frihetsstraff og ikke-frihetsberøvende straff, er inkludert i analysen. Studiene dekker perioden fra 1961 til 2013 og er for det meste gjennomført i USA, Europa og Australia.

Har frihetsstraff en annen effekt enn ikke-frihetsberøvende straff når det gjelder å redusere gjentatte lovbrudd?

Nei. Forskning av høy kvalitet viser at frihetsstraff verken fungerer bedre eller verre enn ikke-frihetsberøvende straff når det gjelder å redusere gjentatte lovbrudd.

Enkelte studier med svakere design kan tyde på at fengsling gir høyere forekomst av gjentatte lovbrudd enn ikke-frihetsberøvende straff. Disse resultatene kan imidlertid være påvirket av utvelgelsesbias, dvs. at lovbrytere med lavere sannsynlighet for å begå nye lovbrudd hadde høyere sannsynlighet for å bli idømt en ikke-frihetsberøvende straff.

Hva betyr resultatene?

Fengsling er ikke mer effektivt enn samfunnsstraff når det gjelder å redusere gjentatte lovbrudd. Til tross for dette forskningsgrunnlaget fortsetter nesten alle samfunn i verden å bruke frihetsstraff som viktigste form for kontrollstrategi.

Når det gjelder rehabilitering er kortvarig frihetsberøvelse verken bedre eller verre enn alternative løsninger.

Det ble funnet mange studier av straffeutmålingspraksis som brukte svake og tendensiøse metoder. Politikere og fagpersoner bør ta i bruk kunnskap av bedre kvalitet, for eksempel fra randomiserte, kontrollerte studier eller naturlige eksperimenter. Denne oversikten inkluderer riktignok flere slike studier, men det er behov for flere studier av høy kvalitet.

Andre ikke-frihetsberøvende rehabiliteringsmetoder må også vurderes, f.eks. rehabilitering i form av arbeid eller andre samfunnstjenester.

Hvor oppdatert er denne oversikten?

Forfatterne av oversikten søkte etter studier utført fra 1961 til 2013. Denne systematiske oversikten fra Campbell ble publisert 2. januar 2015.

Oversettelse av dette sammendraget fra engelsk ble gjort mulig med støtte fra American Institutes for Research.

  1. Villettaz P, Gillieron G, Killias M. The Effects on Re‐offending of Custodial vs. Non‐custodial Sanctions: An Updated Systematic Review of the State of Knowledge. (2015). [Systematisk oversikt fra Campbell]. Campbell Collaboration. Hentet fra https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.1