Hopp til innhold

Rapport

Digitalization of health data from military conscription – a pilot project

Forsvarets helseregister og Folkehelseinstituttet har i dette pilotprosjektet overført helseopplysninger fra sesjon som i dag ligger lagret på Riksarkivet tilelektroniske søkbare data i Forsvarets helseregister for menn født i 1950.

Rapport_digitaliseringspilot_OMSLAG.png

Forsvarets helseregister og Folkehelseinstituttet har i dette pilotprosjektet overført helseopplysninger fra sesjon som i dag ligger lagret på Riksarkivet tilelektroniske søkbare data i Forsvarets helseregister for menn født i 1950.


Sammendrag

Liknende data kan hentes fra Riksarkivet på nasjonalt nivå for 50-60% av
mannlige fødselskull 1941-1957. En slik digitalisering kan gi nye nasjonale data
om blant annet blodtrykk og hjertefrekvens i 18-19 års alder sammen med
opplysninger om egen sykdom og sykdom i familien for anslagsvis 200 000-240
000 menn. Helsekortene er merket med fødsels- og personnummer, noe som gjør det mulig å konstruere viktige livsløpsstudier basert på denne kohorten.

Denne datakilden må regnes som unik, både i norsk og internasjonal sammenheng, med et stort potensial for epidemiologisk forskning.

Om rapporten

  • Utgitt: 06 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet og Forsvarets sanitet
  • Forfattere: Elin Fadum, Ingerid Håberg, Karina Rønning, Inger Ariansen, Leif Åge Strand.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-108-5