Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19: Sammenheng mellom alder, komorbiditet og sykdomsalvorlighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19: Sammenheng mellom alder, komorbiditet og sykdomsalvorlighet

Notat

Covid-19: Sammenheng mellom alder, komorbiditet og sykdomsalvorlighet – en hurtigoversikt

Publisert

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og Embase, samt manuelle søk på nettsidene til helsemyndighetene i utvalgte land. To forskere delte på oppgaven med å gjennomgå søketreff og oppsummere resultater.

NOTAT Forside alder, komorbiditet og sykdom.jpg

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og Embase, samt manuelle søk på nettsidene til helsemyndighetene i utvalgte land. To forskere delte på oppgaven med å gjennomgå søketreff og oppsummere resultater.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Brurberg KB, Fretheim A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-072-9

Hovedbudskap

Oppdatert versjon tilgjengelig

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og Embase, samt manuelle søk på nettsidene til helsemyndighetene i utvalgte land. To forskere delte på oppgaven med å gjennomgå søketreff og oppsummere resultater. Vi valgte denne framgangsmåten fordi det var viktig å få fram forskningsresultatene raskt, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Sammenheng mellom alder og sykdomsalvorlighet

Barn har et mildere forløp av covid-19 enn voksne. Med økende alder ser det ut til å være en økende andel av covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse og som vil trenge intensivbehandling. Statistikk fra mange land viser tydelig at risikoen for å dø av covid-19 er høyere for de eldste.

Sammenheng mellom komorbiditet og sykdomsalvorlighet

Forekomsten av en rekke sykdommer ser ut til å være klart høyere blant pasienter som dør av covid-19, enn de som overlever. Ettersom eldre mennesker også har flere sykdommer, er det imidlertid vanskelig å vite om den økte risikoen blant de eldre skyldes komorbiditet, alder, eller en kombinasjon av disse. Dette kan belyses i multivariate analyser (se neste avsnitt).

Alder og/eller komorbiditet?

Vi identifiserte tre studier som hadde benyttet multivariate modeller til å analysere flere risikofaktorer. Studiene gir ikke et klart svar på om alder eller komorbiditet er viktigste risikofaktor for et alvorlig sykdomsforløp. Det virker rimelig å anta at alder er en selvstendig risikofaktor for å dø av covid-19, men resultatene er mer usikre for andre risikofaktorer. Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner om viktigheten av de forskjellige risikofaktorer ettersom de tilgjengelige studiene er små, og resultatene usikre. Vi antar større studier snart vil komme, og at vi da får klarere svar på den relative viktigheten av alder og andre risikofaktorer for pasienter med covid-19.