Hopp til innhold

Rapport

Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien, blant annet mage-tarminfeksjoner, vaksineforebyggbare infeksjoner og antibiotikaresistens.

Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien, blant annet mage-tarminfeksjoner, vaksineforebyggbare infeksjoner og antibiotikaresistens.


Rapportene er basert på meldinger til MSIS og kommer to ganger per måned. Denne rapporten dekker perioden 1.-31. august 2020.

  • Mellom 1. og 31. august ble 1 494 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19, meldt til MSIS. Det var 44% færre tilfeller enn i tilsvarende periode i 2019.
  • Vi ser en nedgang for alle sykdomsgrupper. Rapportering av vaksineforebyggbare sykdommer ble mest påvirket. Nedgangen i rapportering av smittsomme sykdommer er hovedsakelig relatert til tiltakene for sosial avstand som ble implementert i begynnelsen av mars, bedret håndhygiene og en synlig reduksjon i helsetjenestebruk.
  • På grunn av covid-19 responsen er det fortsatt en forsinkelse i innhenting av epidemiologisk tilleggsinformasjon i meldinger til MSIS. Forsinkelsen er redusert i forhold til tidligere faser av covid-19 respons (april-mai). Det skyldes at systemet for elektroniske meldinger fra laboratoriene er forbedret.
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

 

Om denne siden

Tilgjengelig som pdf

Om rapporten

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet