Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

Publisert Oppdatert

Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien, blant annet mage-tarminfeksjoner, vaksineforebyggbare infeksjoner og antibiotikaresistens.

Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien, blant annet mage-tarminfeksjoner, vaksineforebyggbare infeksjoner og antibiotikaresistens.


Rapportene er basert på meldinger til MSIS og kommer to ganger per måned. Denne rapporten dekker perioden 16. og 31. oktober 2020.

  • Mellom 16. og 31. oktober ble 508 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19, meldt til MSIS. Av disse var 477 (94 prosent) rapportert smittet i Norge. Det var 53  prosent færre meldte tilfeller enn i tilsvarende periode i 2019 og 36  færre tilfeller rapportert smittet i Norge.

  • Vi ser en nedgang i rapportering for alle sykdomsgrupper. Nedgangen kan hovedsakelig relateres til begrensning for utenlandsreiser, tiltak for sosial avstand som ble implementert i begynnelsen av mars, bedret håndhygiene, nedgang i diagnostisk testing og en reduksjon i bruk av helsetjenester, som gjelder hovedsakelig primærtjenesten. Vi ser at en økende andel av meldte tilfeller meldes fra sykehusinnlagte og en økende forsinkelse i rapportering av diagnostiserte tilfeller. Nedgangen i rapportering av vaksineforebyggbare sykdommer (mer enn 80prosent reduksjon mot tilsvarende periode i fjor) reflekterer blant annet mindre testing, spesielt i primærhelsetjenesten.

  • Mellom 1. juni og 31. oktober 2020 var det rapportert 22 kikhoste tilfeller, 98 prosent mindre enn 1007 tilfeller rapportert i tilsvarende periode i fjør. Kikhoste er en vanlig sykdom som er mye mer smittsom enn covid-19. Kikhoste gir heller ikke langvarig immunitet, verken etter naturlig infeksjon eller etter vaksinasjon. Folkehelseinstituttet vil undersøke denne situasjonen for å forbedre overvåking av denne viktige vaksineforebyggbare sykdommen.

  • På grunn av covid-19 responsen er det fortsatt en forsinkelse i innhenting av epidemiologisk tilleggsinformasjon i meldinger til MSIS. Forsinkelsen er redusert i forhold til tidligere faser av covid-19 respons (april-mai). Raskere innmelding kan relateres til at det i august ble sendt ut brev til alle landets leger om viktigheten av å sende meldingene samme dag som tilfellet diagnostiseres. Det er også utviklet en webapplikasjon for elektronisk innsending av MSIS-meldinger som leger kan bruke.
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

 

2020.11.10: Publisert ny rapport, 16. - 31. oktober. Oppdatert tekst.

26.10.2020: Publisert nytt rapport 1.-15.oktober, oppdatert teksten

30.09.2020: Tiende rapport, dekker perioden 1. september – 15. september. Nytt innhold: nytt kapittel om indikasjon på alvorlighetsgrad av rapporterte tilfeller, revidert tabell 1 som sammenligner totalt rapporterte tilfeller og tilfeller som ikke er reiserelaterte, revidert tabell 5 (tidligere tabell 4).

14.09.2020: Publisert rapport dekker hele måneden (1. - 31. august) på grunn av ferien.

14.07.2020: Oppdatert rapporter med riktig epostadressen

13.07.2020: Sjette rapport, dekker perioden 16. juli - 30. juni. Nytt innhold: Et nytt kapittel om evaluering av rapporteringskompletthet (to tabeller – ny nummerering - tabell 2 og tabell 3).

09.06.2020: Fjerde rapport, dekker perioden 16. mai – 31. mai. Nytt innhold: Utvidelse av rapporteringsforsinkelsesanalysen, tillegg av figur 2 og tabell 3.

26.05.2020: Versjon 2 er publisert med rettelse i tabell 2. Summeringen av kolonne 2 rettet til 371 (feilaktig 374 i versjon 1). Ny figur 1 lagt inn.

25.05.2020: Tredje rapport, dekker perioden 1. mai – 15. mai. Nytt innhold: Tabell 2 med analysen av rapporteringsforsinkelser (beregnet som antall dager mellom prøvetaking og rapportering til MSIS).

21.04.2020: Nettsiden opprettet, publisering av den første rapporten som oppsummerer MSIS-rapportering i perioden 1. april - 15. april 2020, sammenlignet med tidligere rapporteringsperioder i 2020 og 2019 og kommentarer fra sykdomsansvarlige.

 

Tilgjengelig som pdf

Om rapporten

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet