Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

Publisert Oppdatert

Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien, blant annet mage-tarminfeksjoner, vaksineforebyggbare infeksjoner og antibiotikaresistens.

Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien, blant annet mage-tarminfeksjoner, vaksineforebyggbare infeksjoner og antibiotikaresistens.


Rapportene er basert på meldinger til MSIS og kommer heretter én gang per måned. Denne rapporten dekker perioden 1. januar til 31. januar 2021.

  • I januar 2021 ble 803 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19, meldt til MSIS. Av disse ble 448 (56 %) rapportert fra primærhelsetjenesten og 355 (44 %) fra spesialisthelsetjenesten. Det var 64 % færre meldte tilfeller fra primærhelsetjenesten og 43 % færre tilfeller fra spesialisthelsetjenesten sammenlignet med januar 2020.

  • Sykdomspulsens syndrombaserte overvåkning viser kontinuerlig reduksjon av besøk til fastleger og legevakt sammenlignet med i fjor, tilsvarende den observerte reduksjonen i rapportering til MSIS fra primærhelsetjenesten.

  • Vi ser en nedgang i meldinger for alle sykdomsgrupper, sammenlignet med januar 2020. Nedgangen kan relateres til reduksjon i utenlandsreiser, kontaktreduserende tiltak fra begynnelsen av mars, bedre håndhygiene, nedgang i diagnostisk testing og en reduksjon i bruk av helsetjenester, hovedsakelig i primærtjenesten.

  • På grunn av covid-19 responsen er det fortsatt en betydelig forsinkelse i innmelding av epidemiologisk tilleggsinformasjon til MSIS. Raskere innmelding har vært mulig siden mai 2020 etter utviklingen av en webapplikasjon for elektronisk innsending av MSIS-meldinger. Det er også utviklet løsning som er under implementering vinteren 2021, for direkte innmelding av covid-19 meldinger fra smittesporingsløsningene i landet.

  • I løpet av covid-19 epidemien har rapporteringen av kikhostetilfeller til MSIS gått ned mer enn av andre meldingspliktige sykdommer. Selv om antallet tester for kikhoste også gikk ned, har det holdt seg på 8 000-10 000 tester per måned. Andel positive tester gikk ned fra 0,36 % i april 2020 til 0,04 % i januar 2021. Det kan bety at det er en reduksjon av smitterisiko i samfunnet, mulig relatert til kontaktreduserende tiltak og sosiale restriksjoner.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

 

16.02.2021: Rapporen for januar 2021 er publisert.

17.01.2021: Rapporten for desember, med filnavn 2021.01.15 MSIS covid-19 responsrapport 1-

31.12.2020.pdf, er erstattet av ny versjon. Grunnen er at figur 3 ikke var riktig.

15.01.2021: Rapporten for desember publisert. Nytt i desember-rapporten: nytt kapittel om konsultasjoner hos fastlege og legevakt med data fra Sykdomspulsen.

14.12.2020: Rapport for november publisert. Fra og med denne rapporten blir Aktuelt fra MSIS publisert én gang per måned. Nytt i november-rapporten: beskrivelse av MSIS-rapporter fordelt på rapporter fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, nytt kapittel med spesielt fokus på kikhoste med data fra MSIS-laboratoriedatabase, nytt kapittel med månedens tema.

2020.11.10: Publisert ny rapport, 16. - 31. oktober. Oppdatert tekst.

26.10.2020: Publisert nytt rapport 1.-15.oktober, oppdatert teksten

30.09.2020: Tiende rapport, dekker perioden 1. september – 15. september. Nytt innhold: nytt kapittel om indikasjon på alvorlighetsgrad av rapporterte tilfeller, revidert tabell 1 som sammenligner totalt rapporterte tilfeller og tilfeller som ikke er reiserelaterte, revidert tabell 5 (tidligere tabell 4).

14.09.2020: Publisert rapport dekker hele måneden (1. - 31. august) på grunn av ferien.

14.07.2020: Oppdatert rapporter med riktig epostadressen

13.07.2020: Sjette rapport, dekker perioden 16. juli - 30. juni. Nytt innhold: Et nytt kapittel om evaluering av rapporteringskompletthet (to tabeller – ny nummerering - tabell 2 og tabell 3).

09.06.2020: Fjerde rapport, dekker perioden 16. mai – 31. mai. Nytt innhold: Utvidelse av rapporteringsforsinkelsesanalysen, tillegg av figur 2 og tabell 3.

26.05.2020: Versjon 2 er publisert med rettelse i tabell 2. Summeringen av kolonne 2 rettet til 371 (feilaktig 374 i versjon 1). Ny figur 1 lagt inn.

25.05.2020: Tredje rapport, dekker perioden 1. mai – 15. mai. Nytt innhold: Tabell 2 med analysen av rapporteringsforsinkelser (beregnet som antall dager mellom prøvetaking og rapportering til MSIS).

21.04.2020: Nettsiden opprettet, publisering av den første rapporten som oppsummerer MSIS-rapportering i perioden 1. april - 15. april 2020, sammenlignet med tidligere rapporteringsperioder i 2020 og 2019 og kommentarer fra sykdomsansvarlige.

 

Tilgjengelig som pdf

Om rapporten

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet