Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av lukkede institusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av lukkede institusjoner

Forskningskartlegging

Bruk av lukkede institusjoner: systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om bruk av lukkede institusjoner i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) land.

Forside Bruk av lukkede institusjoner.jpg

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om bruk av lukkede institusjoner i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) land.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Muller AE, Jardim PSJ, Ames H, Zinöcker S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-126-9

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om bruk av lukkede institusjoner i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) land.

Metode

Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’. Vi søkte i august 2020 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter empirisk litteratur, publisert 2015-2020. Én forsker gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandler lukkede institusjoner for barn og unge.

Resultater

Vi inkluderte 128 studier:

  • 6 kunnskapsoppsummeringer
  • 27 primærstudier om effekt av tiltak
  • 97 primærstudier om barn og unges erfaringer med lukkede institusjoner (2 studier omhandlet både effekt og erfaring med tiltak)

De fleste studiene undersøkte effekt av eller barn og unges erfaringer med lukkede institusjoner generelt sett. Kun ca. 30 studier undersøkte effekt av eller erfaringer med spesifikke tiltak eller tilnærminger tatt i bruk i lukkede institusjoner.

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.