Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bør personer i samfunnet bruke ansiktsmasker for å redusere spredningen av covid-19?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bør personer i samfunnet bruke ansiktsmasker for å redusere spredningen av covid-19?

Notat

Bør personer i samfunnet bruke ansiktsmasker for å redusere spredningen av covid-19? Hurtigoversikt

Publisert

Dette er en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for bruk av ansiktsmaske, munnbind, av personer i samfunnet for å redusere spredningen av covid-19.

Forside omslag notat covid-19 face mask  community_ENG.jpg

Dette er en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for bruk av ansiktsmaske, munnbind, av personer i samfunnet for å redusere spredningen av covid-19.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Iversen BG, Vestrheim DF, Flottorp S, Denison E, Oxman AD.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-106-1

Hovedbudskap

Helsemyndigheter har gitt ulike anbefalinger om hvordan bruk av munnbind og ansiktsmasker blant asymptomatiske personer kan bidra til å redusere spredningen av covid-19-infeksjon i samfunnet. For eksempel uttaler Verdens helseorganisasjon (WHO) at “foreløpig finnes det ikke direkte dokumentasjon (fra studier på covid-19 og hos friske personer i samfunnet) om effekten av generell bruk av ansiktsmasker blant friske personer i samfunnet for å forhindre infeksjon med luftveisvirus, inkludert covid-19”. Likevel, “WHO har oppdatert sin veileder og anbefaler at, for å effektivt forebygge smitte av covid-19 i områder med smittespredning i samfunnet, bør regjeringer oppfordre allmennheten til å bruke masker under gitte forutsetninger og situasjoner som ledd i en helhetlig tilnærming for å redusere smittespredning”. Dette inkluderer situasjoner der personer ikke kan holde en fysisk avstand på minst 1 meter. WHO oppfordrer sterkt til å forske mer på dette viktige temaet.

Vi benyttet et Evidence to Decision (EtD) rammeverk til å gjennomgå kunnskapen og utarbeide en anbefaling. Kunnskapsbasen var basert på en strukturert gjennomgang av L·OVE COVID-19-databasen og et levende kart over covid-19 forskning. Vi søkte etter pågående oversikter og studier i PROSPERO, listen over covid-19-studier i International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) (oppdatert 12. mai 2020) og ClinicalTrials.gov covid-19-listen. Vi fant ytterligere noen artikler ved å sjekke referanselistene i identifiserte artikler og gjennom personlige kontakter.

Det finnes dokumentasjon for at medisinske munnbind kan ha beskyttende effekt mot spredning av luftveisinfeksjoner i samfunnet, men resultatene varierer. Randomiserte studier gjennomført utenfor helseinstitusjoner tyder på at munnbind har en liten beskyttende effekt. Laboratoriestudier indikerer at effekten er større når munnbind brukes for å forhindre spredning fra asymptomatiske, smittsomme individer, sammenlignet med når ikke-smittede personer bruker munnbind for å forhindre at de selv blir smittet. Uriktig bruk av medisinske munnbind reduserer effekten, og det vil derfor være behov for opplæring tilpasset ulike målgrupper for å sikre effektiv bruk av medisinske munnbind. Vi vet ikke om den friske befolkningen i Norge vil akseptere å bruke medisinske munnbind, og vi vet ikke i hvilken grad vi kan oppnå riktig bruk av munnbind.

Ikke-medisinske ansiktsmasker omfatter mange ulike produkter. Det er ingen pålitelig dokumentasjon for effekten av ikke-medisinske ansiktsmasker brukt i samfunnet. Det vil sannsynligvis være betydelig variasjon i effekt mellom de ulike produktene. Vi har begrenset dokumentasjon fra laboratorieundersøkelser om mulige forskjeller i effekt når ulike produkter brukes av personer i samfunnet, utenfor helsetjenesten.

Gitt den lave utbredelsen av covid-19 for øyeblikket, og selv om ansiktsmasker antas å være effektive, vil forskjellen i infeksjonsraten mellom å bruke eller ikke å bruke ansiktsmasker være liten. Hvis vi antar at 20% av smittsomme personer med SARS-CoV-2 ikke har symptomer, og videre antar en risiko reduksjon på 40% ved å bruke ansiktsmaske, så må 200 000 personer bruke ansiktsmaske per uke for å forebygge ett nytt tilfelle i den nåværende epidemiologiske situasjonen.

Ulemper ved bruk av ansiktsmasker omfatter risiko for feil bruk, falsk trygghetsfølelse (som kan føre til lemping av andre tiltak) og tilskitning av maskene. Noen opplever også pustebesvær, andre ubehag og kommunikasjonsvansker. Hvor mange mennesker som opplever disse ulempene er usikkert. Med en lav forekomst av covid-19, vil antagelig personer som opplever ulemper sannsynligvis være mye større enn antall infeksjoner som forebygges.

Et ekspertpanel diskuterte og vurderte dokumentasjonen ved bruk av et forhåndsdefinert sett med kriterier. Panelet tok ikke hensyn til en mulig mangel på medisinske munnbind. Evalueringene for hvert kriterium ble bedømt både individuelt og i en konsensusprosess, og den samlede anbefalingen og rapporten ble gjennomgått av panelet.

Konklusjon

I den nåværende epidemiologiske situasjonen i Norge anbefaler vi ikke å bruke ansiktsmasker for å redusere spredningen av covid-19 for personer i samfunnet uten luftveissymptomer og som ikke er i nærkontakt med personer med kjent smitte. Hvis den epidemiologiske situasjonen forverres vesentlig i et geografisk område, bør bruken av ansiktsmasker som et forebyggende tiltak vurderes på nytt. Tiltak for å redusere risikoen ved bruk av offentlig transport og under arrangementer med mange til stede, inkludert bruken av ansiktsmasker, bør utredes nærmere.

Hvis man anbefaler bruk av ansiktsmasker hos personer uten luftveissymptomer i samfunnet i gitte situasjoner, for eksempel ved offentlig transport eller større arrangementer, bør medisinske munnbind eller kvalitetskontrollerte ikke-medisinske ansiktsmasker med dokumentert filtreringseffekt brukes. Ved mangel på personlig beskyttelsesutstyr kan man iverksette prioriteringer av grupper for bruk. En slik anbefaling bør følges opp med opplæringstiltak for å sikre korrekt bruk, og risiko knyttet til falsk trygghetsfølelse og tilskitning av masker bør formidles. Opplæringen bør være tilpasset behovene til forskjellige grupper, inkludert mennesker med ulik norskforståelse og sosioøkonomisk bakgrunn.