Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport 2019 Overvåking av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsrapport 2019 Overvåking av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr

Rapport

Årsrapport 2019 Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer

Publisert

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste sykdommene som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne infeksjoner, som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2019. Under omtalen av de ulike sykdommene er det lagt inn interaktive lenker til nettsider hvor de som ønsker kan finne ytterligere bakgrunnsinformasjon om de ulike sykdommene som omtales i rapporten

Årsrapport smitte fra mat_vann_dyr 2019_OMSLAG.png

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste sykdommene som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne infeksjoner, som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2019. Under omtalen av de ulike sykdommene er det lagt inn interaktive lenker til nettsider hvor de som ønsker kan finne ytterligere bakgrunnsinformasjon om de ulike sykdommene som omtales i rapporten


Om rapporten

  • Utgitt: 06/2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Lyngstad TM, Astrup E, Brandal LT, Eide HN, Feruglio SL, Grøneng GM, Johansen TB, Jore S, Lange H, Lund H, MacDonald E, Naseer U, Nygård K og Vold.
  • ISSN elektronisk: 2387-6441

Sammendrag

Det var totalt flere meldte tilfeller av mat – og vannbårne infeksjoner i 2019 sammenlignet med 2018.

Antall meldte tilfeller av Campylobacteriose økte noe i 2019 sammenlignet med 2018, men nivået er fortsatt på linje med foregående år. Som tidligere år er dette den klart vanligst meldte mat og vannbårne infeksjonen.

Antall meldte tilfeller av salmonellose var litt høyere i 2019 enn i 2018, men er fortsatt under gjennomsnittet for de siste 10 årene, og representerer en videreføring av den nedadgående trenden som vi har sett siden 2009. Antall tilfeller smittet innenlands har vært stabilt siden 2014 og utgjorde 29 % av de meldte tilfellene av salmonellose i 2019.

Det var en økning i antall meldte tilfeller av parasittinfeksjonene giardiasis og cryptosporidiose sammenlignet med de siste to årene, men antallet er antatt å være innenfor det endemiske nivået for Norge når det gjelder Giardia og Cryptosporidium basert på PCR diagnostikk.

For enterohemoragisk E. coli (EHEC) har antallet tilfeller økt jevnt de siste 10-15 årene. Av det totale antallet EHEC tilfeller i 2019 ble 27 % og 22 % klassifisert henholdsvis som mistenkt høyvirulent og høyvirulente EHEC, mens 51 % ble klassifisert med lavvirulente varianter av EHEC. Antall meldte tilfeller av andre typer av E. coli enteritt var noe høyere i 2019 sammenlignet med 2018.

Diagnostikk av parasitter, virus og tarmpatogene E. coli, ble tidligere bare utført ved klinisk eller epidemiologisk indikasjon, og behandlende lege måtte spesifisere dette på rekvisisjonen til laboratoriet. Imidlertid har PCR-diagnostikk blitt mer tilgjengelig og er i økende grad tatt i bruk av flere laboratorier. Graden av underdiagnostisering av parasitter, virus og tarmpatogene E. coli antas derfor å være mindre enn før blant prøvene som blir analysert. Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella og Vibrio har alltid rutinemessig blitt undersøkt, slik at graden av underdiagnostisering antas å ha vært mindre for disse også tidligere. Innføring av PCR som rutine i primærdiagnostikken gjør det mulig å rutinemessig undersøke et bredt spektrum av smittestoff samtidig. Flere av de største medisinsk mikrobiologiske laboratoriene har allerede gått over til PCR-baserte bredscreeningsmetoder og undersøker alle innsendte feces-prøver for smittestoff som tidligere bare ble undersøkt på forespørsel. Dette er viktig å ta med i betraktningen når man ser på økning i antall tilfeller og blant annet insidensen som oppgis for ulike fylker.

Antall meldte tilfeller av tularemi i 2019 var langt høyere enn i 2018, og overgikk antall tilfeller i det tidligere toppåret 2011. Det er forventet å se variasjon i antall tilfeller med tularemi fra år til år.

Også det totale antallet meldte tilfeller av vektorbårne sykdommer økte i 2019 sammen­lignet med 2018. Totalt var det meldt flere tilfeller av Lyme borreliose og skogflått­encefalitt, men andel smittet innenlands var lavere for begge sykdommene. Antall meldte tilfeller av malaria var høyrere i 2019 sammenlignet med 2018, alle tilfellene var smittet i utlandet og det vanligste smittestedet var i Afrika. For denguefeber var antall meldte tilfeller også høyere enn fjoråret, alle var smittet i utlandet og vanligste smittested var i Asia. Blant andre eksotiske vektorbårne sykdommene var det 2 tilfeller med zikafeber men ingen meldte tilfeller av gulfeber, Japansk encefalitt eller vestnilfeber i 2019.