Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet

Notat

Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet: oppdatering av en systematisk oversikt

Publisert

Vi søkte etter nyere studier om effekter av opioidagonister i behandling av opioidavhengighet hos voksne. Hensikten var å oppdatere en tidligere systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet over dette temaet fra 2017. Vi fant ingen nyere studier som kan supplere vår eksisterende kunnskapsoppsummering om alternative opioidagonister for opioidavhengighet.

Forside opiodagonister.jpg

Vi søkte etter nyere studier om effekter av opioidagonister i behandling av opioidavhengighet hos voksne. Hensikten var å oppdatere en tidligere systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet over dette temaet fra 2017. Vi fant ingen nyere studier som kan supplere vår eksisterende kunnskapsoppsummering om alternative opioidagonister for opioidavhengighet.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Forsetlund L, Larun L, Zinöcker S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-112-2

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet utarbeidet og publiserte i 2017 en systematisk oversikt over forskningsstudier av effekter av behandling med langtidsvirkende morfintabletter eller levometadon (1). Behandlingen gjaldt voksne med opioidavhengighet. Utfallene som effekten ble målt på var pasienttilfredshet, bruk av opioider (selvrapportert eller målinger av urin eller annet biologisk materiale), bruk av andre avhengighetsstoffer (selvrapportert eller målinger av urin eller annet biologisk materiale), uønskede hendelser (bivirkninger, overdose, dødelighet) og lovbrudd. Ønskede sammenligningstiltak var metadon, buprenorfin eller buprenorfin med nalokson. Den systematiske oversikten var bestilt av Helsedirektoratet.

Forfatterne av oversikten identifiserte og inkluderte seks studier fra henholdsvis Tyskland, Sveits, Østerrike og Nederland. Tre av disse studiene undersøkte virkninger av å få langtidsvirkende morfin sammenlignet med metadon. De tre andre studiene sammenliknet behandling med levometadon med metadon.

I oversikten konkluderes det med at den identifiserte dokumentasjonen var både for begrenset og for usikker til å kunne avgjøre om behandlingene med langtidsvirkende morfintabletter eller levometadon er likeverdige med metadon for valgte utfall eller ikke. På den annen side ble det heller ikke funnet holdepunkter for at det skulle være store forskjeller mellom disse behandlingene. Det er derfor av interesse å undersøke om dokumentasjonsgrunnlaget kan ha blitt forbedret siden det forrige litteratursøket ble gjort i 2016. Det kan ha blitt publisert flere studier der man har gjort samme sammenligninger som i oversikten, men det kan også ha vært gjort nye studier der man har sammenlignet den alternative behandlingen med buprenorfin eller buprenorfin med nalokson.