Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksine mot rotavirus forebygger diaré»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vaksine mot rotavirus forebygger diaré

Forskningsomtale

Vaksine mot rotavirus forebygger diaré. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Rotavirusvaksine forebygger diaré. Vaksinen ser ikke ut til å gi flere tilfeller av alvorlige hendelser sammenlignet med placebo. Det viser en Cochrane-oversikt.

Barn får vaksine

Rotavirusvaksine forebygger diaré. Vaksinen ser ikke ut til å gi flere tilfeller av alvorlige hendelser sammenlignet med placebo. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Sykepleien Forskning.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2019
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Dalsbø KT, Fønhus MS.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av rotavirusvaksine hos barn sammenlignet med ingen vaksine eller placebo (narrevaksine)?

Resultatene viser at rotavirusvaksine:

 • reduserer antall barn som får alvorlige tilfeller av diaré forårsaket av rotaviruset
 • trolig reduserer antall barn som får alvorlige tilfeller av diaré
 • muligens har liten eller ingen innvirkning på dødeligheten
 • gir en liten reduksjon i antall alvorlige hendelser
Tabell 1. Resultattabell. Effekt av å gi rotavirusvaksine til barn

Hva skjer?

UTEN rotavirusvaksine

MED rotavirusvaksine

Tillit til resultatet1

Alvorlig diaré (forårsaket av rotavirus)

Rotavirusvaksine reduserer antall barn som får alvorlige tilfeller av diaré forårsaket av rotaviruset sammenlignet med placebo

(oppfølgingstid inntil  to år etter vaksine)

24 per 1000 barn

4 per 1000 barn

(3 til 5) *

⊕⊕⊕⊕

 Stor

Alvorlig diaré (alle årsaker)

Rotavirusvaksine reduserer antall barn som får alvorlige tilfeller av diaré sammenlignet med placebo

(oppfølgingstid inntil  to år etter vaksine)

39 per 1000 barn

24 per 1000 barn

(22 til 28) *

⊕⊕⊕◯

 Middels

 

Dødelighet

Rotavirusvaksine har muligens liten eller ingen innvirkning på dødeligheten sammenlignet placebo

(oppfølgingstid fra to måneder til to år etter vaksine)

1 per 1000 barn

2 per 1000 barn

(1 til 2)*

⊕⊕◯◯

 Liten

 

Alvorlige uønskede hendelser2

Rotavirusvaksine gir en liten reduksjon i antall alvorlige hendelser sammenlignet med placebo

(oppfølgingstid fra to måneder til to år etter vaksine)

45 per 1000 barn

40 per 1000 barn

(37 til 42)*

⊕⊕⊕⊕

 Stor

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. 2 Alvorlige hendelser som kan være dødelige, livstruende eller resultere i sykehusopphold

 

Bakgrunn

​Omtrent halvparten av barna under fem år som får diaré, får dette på grunn av rotavirus. Rotavirus kan gi mage- tarminfeksjon. Typiske symptomer er oppkast og diaré. Sped- og småbarn kan ofte få feber i tillegg. I Norge legges mellom 700 og 1 100 barn inn på sykehus årlig for å få behandling grunnet rotavirussykdom. Rotavirusvaksine er en drikkevaksine som består av levende, svekkede virus. Den er tilsatt sukrose og smaker søtt. Vaksinen inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet og gis i to doser. Den gir over 85 prosent beskyttelse mot rotavirusinfeksjon og inngår i vaksinasjonsprogrammer i rundt 60 land over hele verden. Vaksinen har vært tilgjengelig siden 2006 (kilde: helsenorge.no).

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i april 2018, og fant 55 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 216 480 barn. De aller fleste studiene var finansiert av legemiddelindustrien, men fire studier var utført av uavhengige forskergrupper. Det var tre ulike rotavirusvaksiner som ble testet ut. I resultattabellen i denne omtalen har vi vist resultater for den monovalente rotavirus vaksinen RV1 (handelsnavn: Rotarix) som var utført i 36 studier med 119 114 barn. Vaksine var sammenlignet enten mot placebo eller ingen vaksine.  De aller fleste som fikk vaksinen var friske barn, men unntak av to studier der barna enten hadde hiv eller var eksponert for hiv. En annen studie inkluderte bare for tidlig fødte barn og en så på effekt av vaksine gitt til noe eldre barn fra to og seks år gamle. Nesten samtlige studier innebar at vaksinen ble gitt som en del av det øvrige barnevaksinasjonsprogrammet og nesten alltid fordelt på do doser. Hva som ble definert som alvorlig diaré, ble ikke beskrevet av Cochrane-forfatterne.

Vi har i all hovedsak stor tillit til resultatene. Enkelte av resultatene ble gradert ned til middels eller liten tillit. Hovedårsaken for å gradere ned var mistanke om at ikke alle studiene var fanget opp og i enkelte tilfeller viste studiene ulike resultater. Studiene ble delt inn i analyser ut fra hvor i verden de ble utført. Vi har presentert resultatene for forskningen som var utført i høyinntektsland med lav dødelighet. Det var også positive resultater for vaksinen som ble gitt til barn som bodde andre steder i verden.  Forfatterne fant også referanser til 15 pågående studier.  Når nyere studier legges til, kan konklusjonene endres for de resultatene vi har liten eller middels tillit til.

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte (les mer Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp