Hopp til innhold

Notat

MoBa variabelliste og skjema for bestilling av biologisk materiale

MoBa variabelliste og skjema for bestilling av biologisk materiale lastes opp i søknadsskjema når det søkes om tilgang til MoBa data og biologisk materiale i forskningsprosjekter. Variabellisten finnes i to versjoner. Den enkle versjonen skal brukes som vedlegg til søknader som sendes inn via Helsedata.no. Full versjon skal brukes dersom søknadsskjema på FHI.no brukes som kun skal brukes av søkere som ikke har norsk elektronisk ID. Skjema for bestilling av biologisk materiale finnes kun i en versjon.

MoBa variabelliste og skjema for bestilling av biologisk materiale lastes opp i søknadsskjema når det søkes om tilgang til MoBa data og biologisk materiale i forskningsprosjekter. Variabellisten finnes i to versjoner. Den enkle versjonen skal brukes som vedlegg til søknader som sendes inn via Helsedata.no. Full versjon skal brukes dersom søknadsskjema på FHI.no brukes som kun skal brukes av søkere som ikke har norsk elektronisk ID. Skjema for bestilling av biologisk materiale finnes kun i en versjon.