Hopp til innhold

Rapport

Oppsummeringsrapport for Nasjonal vannvakt 2017-2018

I løpet av de første to år i drift, har det kommet totalt 83 henvendelser, hvorav 36 (43 prosent) regnes som relevante oppdrag for Nasjonal vannvakt i henhold til formålet med ordningen.

Oppsummeringsrapport første 2 år av Nasjonal vannvakt_OMSLAG_web.jpg

I løpet av de første to år i drift, har det kommet totalt 83 henvendelser, hvorav 36 (43 prosent) regnes som relevante oppdrag for Nasjonal vannvakt i henhold til formålet med ordningen.


Sammendrag

Nasjonal vannvakt er en rådgivningstjeneste for vannverk som søker støtte i situasjoner som er vanskelig å håndtere. Formålet med ordningen er å benytte kompetanse i vannbransjen til å støtte andre vannverk. Nasjonal vannvakt ble etablert som et tiltak under Protokoll for vann og helse i januar 2017 og administreres av Folkehelseinstituttet.

I løpet av de første to år i drift, har det kommet totalt 83 henvendelser, hvorav 36 (43 %) regnes som relevante oppdrag for Nasjonal vannvakt i henhold til formålet med ordningen. Antall henvendelser i perioden er som forventet. I hovedsak gjaldt henvendelsene spørsmål knyttet til funn av indikatorbakterier i vannforsyningen, etterfulgt av spørsmål om utslipp av petroleumsprodukter til vannkilden. I tillegg kom det noen spørsmål av teknisk art, knyttet til ulike problemstillinger i vannforsyningen.

I den videre driften av Nasjonal vannvakt vil det tilstrebes å sikre en erfaringsdatabank som kan være med på å bidra positivt til beredskapsarbeidet blant vannverk i Norge. I tillegg vil det være viktig å utføre målrettede kommunikasjonstiltak for å øke kjennskapen om Nasjonal vannvakt blant vannverkene. Det bør også tilstrebes å sikre rekruttering, både til vannverksgruppen og Folkehelseinstituttet, for å kunne yte støtte og gi relevante råd til vannverk som opplever vanskelige situasjoner. Etter noe mer tid i drift, vil en større evaluering av ordningen kunne si mer om nytteverdien av Nasjonal vannvakt.

Nedlastbar pdf-fil

Om rapporten

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Scharffenberg T, Krosness MM, Hyllestad S, Lund V, Nygård K, Vold L .
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-987-0