Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kikhostevaksine til gravide – aktuelt for Norge?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kikhostevaksine til gravide – aktuelt for Norge?

Rapport

Kikhostevaksine til gravide – aktuelt for Norge?

Publisert

Maternell kikhostevaksine_OMSLAG.png


Kan lastes ned som PDF

Om rapporten

  • Utgitt: 12/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg AS, Furuseth E, Greve-Isdahl M, Grosvold IW, Næss LS, Nøkleby H, Stålkrantz J, Tunheim G, Wisløff T, Wolden B, Aaberge IAS, Aase A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-049-1

Hovedbudskap

Rapporten konkluderer med:

  • Det er ikke grunnlag for å anbefale kikhostevaksinasjon av alle gravide i Norge gitt dagens forekomst av kikhoste hos barn under 1 år
  • Studiene som er gjort på området viser at vaksinasjon av mor i siste del av svangerskapet beskytter den nyfødte mot alvorlig forløp av kikhoste i minst 3 måneder etter fødsel
  • Det er ikke vist at vaksinasjon av mor fører til økt risiko for uheldige/uønskete utfall for mor, barn eller svangerskapet
  • Gravide kvinner som omfattes av lokale utbrudd av kikhoste kan anbefales vaksine mot kikhoste hvis de er i siste trimester av svangerskapet. Vaksiner som kan benyttes er kombinasjonsvaksiner til boostervaksinasjon av voksne (vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste med eller uten polio-komponent). Kvinnene må per i dag betale for vaksinen selv.
  • Folkehelseinstituttet vil nå starte arbeidet med å se på muligheten for å kunne tilby vaksine mot kikhoste til gravide kvinner gratis i situasjoner der det vurderes at det er behov for slik vaksinasjon.

Sammendrag

Kikhoste er en luftveisinfeksjon forårsaket av bakterien Bordetella pertussis. Kikhoste smitter ved dråpesmitte, og er svært smittsomt. I Norge overvåkes forekomst av kikhoste gjennom meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Sammenlignet med andre land har Norge høy forekomst av kikhoste, noe som sannsynligvis skyldes høy grad av rapportering. Norske barn tilbys vaksine mot kikhoste i barnevaksinasjonsprogrammet, med første dose ved 3-månedersalder. I perioden fra fødsel og frem til første vaksinedose er spedbarn svært dårlig beskyttet mot kikhoste, samtidig som kikhoste er mest alvorlig for de minste spedbarna. Sykdommen kan føre til alvorlig pustebesvær, hjernebetennelse og i sjeldne tilfeller dødsfall. De siste årene har økt forekomst av kikhoste i industrialiserte land, særlig hos spedbarn, ført til anbefaling om vaksinasjon av gravide kvinner mot kikhoste. Grunnlaget for dette er at når mor vaksineres, danner hun beskyttende anti­stoffer som så overføres til fosteret i siste halvdel av svangerskapet. Barnet blir født med beskyttende antistoffer, som dermed kan hindre kikhoste eller begrense alvorlighet av sykdommen. Per 2019 har minst 27 land anbefaling eller tilbud om kikhostevaksine til gravide (maternell vaksinasjon).


I denne rapporten har Folkehelseinstituttet gått gjennom aktuell litteratur vedrørende effekt og sikkerhet ved kikhostevaksinasjon av gravide. Studiene viser entydig at barn av mødre vaksinert mot kikhoste i svangerskapet, blir beskyttet mot kikhosteinfeksjon i minst de første 2–3 levemåneder. Sikkerhetsstudiene som er gjort er omfattende og har inkludert over 2 millioner gravide kvinner. Dataene så langt viser at vaksinasjon av mor ikke fører til økt risiko for uønskede utfall av svangerskapet eller sykdom hos mor eller barn. Det er indikasjoner for at vaksinasjon av mor mot kikhoste kan påvirke barnets egen vaksine­respons negativt, kalt blunting: barn av kikhostevaksinerte mødre oppnår ikke like høye antistoffnivåer mot bl.a. kikhosteantigenet pertussistoxin som barn av uvaksinerte mødre. Så langt har dette likevel ikke vist å ha kliniske konsekvenser da man ikke ser mer sykdom hos barn av vaksinerte mødre. Her er det likevel nødvendig med mer forskning.
Dersom det blir behov for anbefaling om kikhostevaksine til gravide i Norge, vil tiltaket kreve grundige forberedelser for å sikre god mottakelse og høy vaksinasjons­dekning. Det kreves for å få ønsket effekt hos spedbarna. Det vil være nødvendig med kommunikasjons­arbeid rettet mot gravide kvinner og helsepersonell, at vaksinen er på lager og raskt tilgjengelig, og at vaksinen tilbys gratis til den gravide der hun går til svangerskaps­kontroll. Helseøkonomiske beregninger gjort for Norge viser at det vil være kostnads­besparende å tilby kikhostevaksine til alle gravide kvinner i andre/tredje trimester av svangerskapet dersom det blir et større nasjonalt utbrudd.


Rapporten konkluderer med at det ikke er grunnlag for å anbefale generell kikhoste­vaksinasjon av gravide gitt dagens epidemiologiske situasjon hos barn under 1 år, men vaksine bør anbefales og om mulig gjøres gratis for gravide kvinner som er nærkontakter til kikhostesyke eller gravide som oppholder seg i et miljø der det pågår utbrudd av kikhoste. En slik anbefaling kan gis på bakgrunn av den viste effekten kikhostevaksinasjon av gravide har for å hindre tilfeller hos spedbarn, og betryggende sikkerhetsdata. I en slik situasjon kan vaksinen gjøres gratis for kvinnen ved utvidelse av blåreseptordningen. Ved et større nasjonalt utbrudd bør det gå ut en generell anbefaling om maternell kikhostevaksinasjon til gravide kvinner. I så fall vil kikhostevaksinasjon av gravide organiseres best gjennom et vaksinasjonsprogram.