Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsemessig vurdering av tredjepartsinstallasjoner i drikkevannsforsyningssystemer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsemessig vurdering av tredjepartsinstallasjoner i drikkevannsforsyningssystemer

Rapport

Helsemessig vurdering av tredjepartsinstallasjoner i drikkevannsforsyningssystemer

Publisert

FHI har på oppdrag fra Mattilsynet utredet helsekonsekvensene av bruk av tredjepartsinstallasjoner (varmepumper og fiberoptiske kabler) i drikkevannssystemer.

Helsemessig vurdering av tredjepartsinstallasjoner i drikkevannsforsyning_forside_WEB.jpg

FHI har på oppdrag fra Mattilsynet utredet helsekonsekvensene av bruk av tredjepartsinstallasjoner (varmepumper og fiberoptiske kabler) i drikkevannssystemer.


Nedlastbar fil (pdf)

Om rapporten

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Angeloff LØ, Hyllestad S, Lund V, Svendsen C, Janak K.
  • ISSN elektronisk: 978-82-8082-998-6

Sammendrag

Mattilsynet og vannverkene mottar stadig oftere henvendelser fra aktører som ønsker tilgang til drikkevannsystemene for andre formål enn drikkevann. Dette blir kalt tredjepartsinstallasjoner, og er installasjoner som for eksempel drar nytte av drikkevann som energikilde, eller at man bruker eksisterende vannledningsnett til å føre fiberoptiske kabler ut til abonnentene. Man kjenner i liten grad til påvirkning av drikkevannskvaliteten og helseeffektene knyttet til tredjepartsinstallasjoner. Mattilsynet har derfor bedt
Folkehelseinstituttet om å utrede helsekonsekvensene av bruk av tredjepartsinstallasjoner (varmepumper og fiberoptiske kabler) i drikkevannsystemer.

I denne utredningen har vi funnet lite forskningsbasert kunnskap som dreier seg om helseeffekter som følge av bruk av tredjepartsinstallasjoner. Det finnes derimot mye kunnskap om toksikologiske effekter av stoffer som man finner i kuldemedier i varmepumpesystemer, samt noe forskning om mikrobiell endring i vannkvaliteten som følge av varmeuttak.

Selv om det finnes risikoreduserende tiltak for å redusere forurensningsfaren, innebærer både fiberoptiske kabler og varmepumper en inngripen i drikkevannsystemet. Dette utgjør en forurensningsrisiko både ved installering, drift og vedlikehold. Det finnes i dag ingen tilsynsmyndighet for tredjepartsinstallasjoner i drikkevannsystemer, og ansvarsforholdet mellom vannverkseier på den ene siden og drifter av en tredjepartsinstallasjoner ikke juridisk regulert.

Når det gjelder varmepumper spesielt er det ikke forsvarlig å gjøre en generell vurdering av helserisiko som følge av utlekking av kuldemedium. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Man må kjenne den aktuelle installasjonen og de stoffene som skal brukes før man kan gjøre en kvalifisert helserisikovurdering. Det fremgår ikke i drikkevannsforskriften eller andre steder hvem som skal gjøre en slik risikovurdering.

Folkehelseinstituttet mener det hefter for stor usikkerhet til tredjepartsinstallasjoner, blant annet når det gjelder ansvar og lovregulering, internkontroll, drift og vedlikehold, fare for lekkasjer og helsemessig risiko. På bakgrunn av alle usikkerhetsmomentene som nevnt og et «føre var-prinsipp», mener Folkehelseinstituttet at tredjepartsinstallasjoner i drikkevannsforsyningssystemer per i dag bør frarådes.